Академічна мобільність | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність:

На основі двосторонніх договорів між Національним  аерокосмічним університетом ім. М. Є. Жуковського «Харківській авіаційний інститут» і гуманітарними закладами України. Навчання здобувачів за кредитно-трансфертною системою.

Міжнародна кредитна мобільність:

На основі двосторонніх договорів між Національним  аерокосмічним університетом ім. М. Є. Жуковського «Харківській авіаційний інститут» і навчальними закладами країн-партнерів.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти:

Навчання іноземних громадян здійснюється державною або англійською мовами. Якщо навчання здійснюється державною мовою, то у певних випадках може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами.

Предметні олімпіади у форматі НМТ