bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Факультети і кафедри
ГоловнаОсвітаФакультети і кафедри

Факультети
І кафедри
[{"cafedra_title":"Кафедра аерогідродинаміки (101)", "cafedra_alias":"kafedra-aerogidrodinamiki-101"},{"cafedra_title":"Кафедра міцності літальних апаратів (102)", "cafedra_alias":"kafedra-micnosti-litalnih-102"},{"cafedra_title":"Кафедра проектування літаків та вертольотів (103)", "cafedra_alias":"kafedra-proektuvannya-litakiv-ta-vertolotiv-103"},{"cafedra_title":"Кафедра технології виробництва літальних апаратів (104)", "cafedra_alias":"kafedra-tehnologii-virobnictva-litalnih-aparativ-104"},{"cafedra_title":"Кафедра інформаційних технологій проектування (105)", "cafedra_alias":"kafedra-informacijnih-tehnologij-proektuvannya-105"},{"cafedra_title":"Кафедра екології та техногенної безпеки (106)", "cafedra_alias":"kafedra-himii-ekologii-i-ekspertiznih-tehnologij-106"},{"cafedra_title":"Кафедра автомобілів та транспортної інфраструктури (107)", "cafedra_alias":"kafedra-avtomobiliv-ta-transportnoi-infrastrukturi-107"}]

Кафедра аерогідродинаміки (101)

Кафедра міцності літальних апаратів (102)

Кафедра проектування літаків та вертольотів (103)

Кафедра технології виробництва літальних апаратів (104)

Кафедра інформаційних технологій проектування (105)

Кафедра екології та техногенної безпеки (106)

Кафедра автомобілів та транспортної інфраструктури (107)

[{"cafedra_title":"Кафедра теорії авіаційних двигунів (201)", "cafedra_alias":"kafedra-teorii-aviacijnih-dviguniv-201"},{"cafedra_title":"Кафедра теоретичної механіки, машинознавства і роботомеханічних систем (202)", "cafedra_alias":"kafedra-teoretichnoi-mehaniki-mashinoznavstva-i-robotomehanichnih-sistem-202"},{"cafedra_title":"Кафедра конструкції авіаційних двигунів (203)", "cafedra_alias":"kafedra-konstrukcii-aviacijnih-dviguniv-203"},{"cafedra_title":"Кафедра технологій виробництва авіаційних двигунів (204)", "cafedra_alias":"kafedra-tehnologij-virobnictva-aviacijnih-dviguniv-204"},{"cafedra_title":"Кафедра аерокосмічної теплотехніки (205)", "cafedra_alias":"kafedra-aerokosmichnoi-teplotehniki-205"}]

Кафедра теорії авіаційних двигунів (201)

Кафедра теоретичної механіки, машинознавства і роботомеханічних систем (202)

Кафедра конструкції авіаційних двигунів (203)

Кафедра технологій виробництва авіаційних двигунів (204)

Кафедра аерокосмічної теплотехніки (205)

[{"cafedra_title":"Кафедра систем управління літальних апаратів (301)", "cafedra_alias":"kafedra-sistem-upravlinnya-litalnimi-aparatami-301"},{"cafedra_title":"Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій (302)", "cafedra_alias":"kafedra-kompyuternih-nauk-ta-informacijnih-302"},{"cafedra_title":"Кафедра інтелектуальних вимірювальних систем (303)", "cafedra_alias":"kafedra-intelektualnih-vimiryuvalnih-sistem-303"},{"cafedra_title":"Кафедра математичного моделювання та штучного інтелекту (304)", "cafedra_alias":"kafedra-matematichnogo-modelyuvannya-ta-shtuchnogo-intelektu-304"},{"cafedra_title":"Кафедра мехатроніки та електротехніки (305)", "cafedra_alias":"kafedra-mehatroniki-ta-elektrotehniki-305"}]

Кафедра систем управління літальних апаратів (301)

Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій (302)

Кафедра інтелектуальних вимірювальних систем (303)

Кафедра математичного моделювання та штучного інтелекту (304)

Кафедра мехатроніки та електротехніки (305)

[{"cafedra_title":"Кафедра конструкцій і проектування ракетної техніки (401)", "cafedra_alias":"kafedra-401-kafedra-konstrukcij-i-proektuvannya-raketnoi-tehniki"},{"cafedra_title":"Кафедра космічної техніки та нетрадиційних джерел енергії (402)", "cafedra_alias":"kafedra-402-kafedra-kosmichnoi-tehniki-ta-netradicijnih-dzherel-energii"},{"cafedra_title":"Кафедра композиційних конструкцій і авіаційного матеріалознавства (403)", "cafedra_alias":"kafedra-403-kafedra-kompozicijnih-konstrukcij-i-aviacijnogo-materialoznavstva"},{"cafedra_title":"Кафедра вищої математики та системного аналізу (405)", "cafedra_alias":"kafedra-405-kafedra-vishhoi-matematiki-ta-sistemnogo-analizu"},{"cafedra_title":"Кафедра нарисної геометрії та комп'ютерного моделювання (406)", "cafedra_alias":"kafedra-406-kafedra-narisnoi-geometrii-ta-kompyuternogo-modelyuvannya"},{"cafedra_title":"Кафедра геоінформаційних технологій та космічного моніторингу Землі (407)", "cafedra_alias":"kafedra-407-kafedra-geoinformacijnih-tehnologij-ta-kosmichnogo-monitoringu-zemli"}]

Кафедра конструкцій і проектування ракетної техніки (401)

Кафедра космічної техніки та нетрадиційних джерел енергії (402)

Кафедра композиційних конструкцій і авіаційного матеріалознавства (403)

Кафедра вищої математики та системного аналізу (405)

Кафедра нарисної геометрії та комп'ютерного моделювання (406)

Кафедра геоінформаційних технологій та космічного моніторингу Землі (407)

[{"cafedra_title":"Кафедра аерокосмічних радіоелектронних систем (501)", "cafedra_alias":"kafedra-aerokosmichnih-radioelektronnih-sistem-501"},{"cafedra_title":"Кафедра радіоелектронних та біомедичних комп'ютеризованих засобів та технологій (502)", "cafedra_alias":"kafedra-radioelektronnih-ta-biomedichnih-kompyuterizovanih-zasobiv-ta-tehnologij-502"},{"cafedra_title":"Кафедра комп'ютерних систем, мереж і кібербезпеки (503)", "cafedra_alias":"kafedra-kompyuternih-sistem-merezh-i-kiberbezpeki-503"},{"cafedra_title":"Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій ім. О.О. Зеленського (504)", "cafedra_alias":"kafedra-informacijno-komunikacijnih-tehnologij-im.-o.o.-zelenskogo-504"},{"cafedra_title":"Кафедра фізики (505)", "cafedra_alias":"kafedra-fiziki-505"}]

Кафедра аерокосмічних радіоелектронних систем (501)

Кафедра радіоелектронних та біомедичних комп'ютеризованих засобів та технологій (502)

Кафедра комп'ютерних систем, мереж і кібербезпеки (503)

Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій ім. О.О. Зеленського (504)

Кафедра фізики (505)

[{"cafedra_title":"Кафедра публічного управління та підприємництва (601)", "cafedra_alias":"kafedra-publichnogo-upravlinnya-ta-pidpriemnictva-601"},{"cafedra_title":"Кафедра менеджменту (602)", "cafedra_alias":"kafedra-menedzhmentu-602"},{"cafedra_title":"Кафедра інженерії програмного забезпечення (603)", "cafedra_alias":"kafedra-inzhenerii-programnogo-zabezpechennya-603"},{"cafedra_title":"Кафедра фінансів, обліку і оподаткування (604)", "cafedra_alias":"kafedra-finansiv-604"},{"cafedra_title":"Кафедра економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин (605)", "cafedra_alias":"kafedra-ekonomiki-ta-marketingu"}]

Кафедра публічного управління та підприємництва (601)

Кафедра менеджменту (602)

Кафедра інженерії програмного забезпечення (603)

Кафедра фінансів, обліку і оподаткування (604)

Кафедра економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин (605)

[{"cafedra_title":"Кафедра філософії та суспільних наук (701)", "cafedra_alias":"kafedra-filosofii-701"},{"cafedra_title":"Кафедра права (702)", "cafedra_alias":"kafedra-prava-702"},{"cafedra_title":" Кафедра прикладної лінгвістики (703)", "cafedra_alias":"kafedra-prikladnoi-lingvistiki-703"},{"cafedra_title":" Кафедра психології (704)", "cafedra_alias":"kafedra-psihologii-704"},{"cafedra_title":"Кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я (705)", "cafedra_alias":"kafedra-fizichnogo-vihovannya-705"}]

Кафедра філософії та суспільних наук (701)

Кафедра права (702)

Кафедра прикладної лінгвістики (703)

Кафедра психології (704)

Кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я (705)

[{"cafedra_title":"Кафедра документознавства (801)", "cafedra_alias":"kafedra-dokumentoznavstva-801"},{"cafedra_title":"Кафедра іноземних мов (802)", "cafedra_alias":"kafedra-inozemnih-mov-802"}]

Кафедра документознавства (801)

Кафедра іноземних мов (802)

Інформація для студентів 1 курсу заочної форми навчання

Переглянути