Відділ аспірантури і докторантури | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаНаукаВідділ аспірантури і докторантури

Відділ аспірантури і докторантури
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Аспірантура університету відкрита в 1930, докторантура – у 1962 році. За час роботи аспірантури і докторантури підготовлено понад 1100 кандидатів і 105 докторів наук, серед яких відомі вчені в галузі фізико-математичних, технічних, історичних та філософських наук.

Аспірантура готує науково-педагогічних і наукових фахівців з відривом і без відриву від виробництва, а докторантура з відривом від виробництва.

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється за рахунок:

1. коштів державного бюджету України – за державним контрактом для роботи у державному секторі народного господарства;

2. коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

3. іноземців та осіб без громадянства на підставі:

- міжнародних договорів України;

- загальнодержавних програм;

- договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами. 

В «ХАІ» спеціалізовані ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій працюють за спеціальностями, зазначеними в розділі «Спеціалізовані ради».

Положення про відділ аспірантури та докторантури Колектив відділу Інформація для вступу

Навчальний процес Вибіркові компоненти ОНП Нормативна база

Розклад занять Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Контакти

Предметні олімпіади у форматі НМТ