bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаНаукаАспірантура та докторантура

Ассистент при всупі

Аспірантура університету відкрита в 1930, докторантура – у 1962 році. За час роботи аспірантури та докторантури підготовлено понад 1100 кандидатів і 105 докторів наук, серед яких відомі вчені в галузі фізико-математичних, технічних, історичних та філософських наук.

Аспірантура готує науково-педагогічних і наукових фахівців з відривом і без відриву від виробництва, а докторантура з відривом від виробництва.

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється за рахунок:

  1. коштів державного бюджету України – за державним контрактом для роботи у державному секторі народного господарства;
  2. коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;
  3. іноземців та осіб без громадянства на підставі:
    • міжнародних договорів України;
    • загальнодержавних програм;
    • договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами. 

В «ХАІ» спеціалізовані ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій працюють за спеціальностями, зазначеними в розділі «Спеціалізовані ради».

Програми вступних іспитів до аспірантури за спеціальностями

Шифр галузіГалузь знаньКод спеціальностіНайменування спеціальності
03Гуманітарні науки033Філософія (pdf)
05Соціальні та поведінкові науки051Економіка (pdf)
10Природничі науки103Науки про Землю (pdf)
11Математика та статистика113Прикладна математика (pdf)
12Інформаційні технології121Інженерія програмного забезпечення (pdf)
122Комп'ютерні науки (pdf)
123Комп'ютерна інженерія (pdf)
125Кібербезпека (pdf)
13Механічна інженерія132Матеріалознавство (pdf)
134Авіаційна та ракетно-космічна техніка (pdf)
14Електрична інженерія142Енергетичне машинобудування (pdf)
15Автоматизація та приладобудування151Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (pdf)
17Електроніка та телекомунікації172Телекомунікації та радіотехніка (pdf)
173Авіоніка (pdf)

Інформація для студентів 1 курсу заочної форми навчання

Переглянути