Відділ навчально-виховної роботи | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаСтудентуВідділ навчально-виховної роботи

Відділ навчально-виховної роботи
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 

В умовах демократизації та інтеграції України, реформування освітньої галузі формується нова концепція виховання молоді.

Стрижнем усієї системи виховання в Україні є ідея, яка відіграє роль об'єднуючого консолідуючого фактора у суспільному розвитку, спрямованого на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як особистості, як громадянина своєї держави.

Виховання полягає у формуванні молодої людини як громадянина України незалежно від її етнічної приналежності. Одночасно в умовах світової глобалізації, входження України в Європейський простір процес виховання має забезпечувати залучення молоді до світової культури та загальнолюдських цінностей і норм, формування толерантності до інших точок зору, розуміння відмінностей між людьми у культурі, побуті та звичаях, у переконаннях і віруваннях як між народами, так і між етнічними, релігійними та іншими групами.

Мета виховання - формування гармонійно розвиненої людини, високоосвіченої, соціально активної, наділеної глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями, яка є носієм кращих надбань національної та світової культури, здатна до саморозвитку і самовдосконалення.

Формування інтелігенції, сприяння збагаченню та оновленню інтелектуального генофонду нації, виховання духовної еліти - завдання, що стоїть перед науково-педагогічним колективом на одному рівні з підготовкою висококваліфікованих фахівців.

Виховна робота в НАУ ХАІ здійснюється на засадах демократизму, з використанням виховного потенціалу студентського самоврядування і спрямовується на забезпечення гармонійного цілісного розвитку особистості, здатної до самоосвіти, саморозвитку, самостійного мислення, суспільного вибору та життєдіяльності на основі співпраці організаторів виховного процесу з батьками та громадськими організаціями.

Співробітники відділу навчально-виховної роботи Заступники деканів з навчально-виховної роботи Основні завдання виховного процесу

Організація виховного процесу Планування виховної роботи Психологічна служба

Проект «Art-hub» Картка Харків`янина Документація

Всеукраїнська акція “16 днів проти насильства”

Предметні олімпіади у форматі НМТ