bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Вчена рада

Хто бачив небо знає – неба вистачить на всіх

 

Вчена рада Університету є колегіальним органом управління і створена для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Університету як державної освітньої та наукової установи, обговорення головних напрямів діяльності, реалізації покладених на нього завдань, а також визначення стратегії його розвитку, розроблення й ухвалення нормативних документів, що регулюють внутрішнє життя Університету, наукову та науково-педагогічну діяльність. Порядок роботи Вченої ради та основи організації її діяльності визначені Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, статутом Університету, Положенням про Вчену раду Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися