Вчена рада | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Вчена рада
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Вчена рада Університету є колегіальним органом управління і створена для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Університету як державної освітньої та наукової установи, обговорення головних напрямів діяльності, реалізації покладених на нього завдань, а також визначення стратегії його розвитку, розроблення й ухвалення нормативних документів, що регулюють внутрішнє життя Університету, наукову та науково-педагогічну діяльність. Порядок роботи Вченої ради та основи організації її діяльності визначені Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, статутом Університету, Положенням про Вчену раду Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Положення про ВР Регламент роботи Нормативно-правова база

Склад Вченої ради План засідань Рішення ВР

Протоколи засідань ВР

Предметні олімпіади у форматі НМТ