bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Вчена рада Університету є колегіальним органом управління і створена для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Університету як державної освітньої та наукової установи, обговорення головних напрямів діяльності, реалізації покладених на нього завдань, а також визначення стратегії його розвитку, розроблення й ухвалення нормативних документів, що регулюють внутрішнє життя Університету, наукову та науково-педагогічну діяльність.

Положення «Про Вчену раду»

Положення про вчену раду Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» розроблено відповідно до законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту»

Дізнатися більше
Вчена рада
Регламент роботи Вченої ради Університету

Регламент вченої ради Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» розроблено згідно з Положенням «Про вчену раду Університету»

Дізнатися більше
Вчена рада
Нормативно-правова база

Законодавча база для проведення засідань вченої ради.

Дізнатися більше
Вчена рада
Склад Вченої ради

Дізнатися більше
Вчена рада
План засідань Вченої ради

Дізнатися більше
Вчена рада
Рішення Вченої ради університету

Дізнатися більше
Вчена рада

Звернутись