bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Вчена рада

Вчена рада Університету є колегіальним органом управління і створена для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Університету як державної освітньої та наукової установи, обговорення головних напрямів діяльності, реалізації покладених на нього завдань, а також визначення стратегії його розвитку, розроблення й ухвалення нормативних документів, що регулюють внутрішнє життя Університету, наукову та науково-педагогічну діяльність.

Дізнатися більше
Положення "Про Вчену Раду Університету"

Положення про вчену раду (далі – Положення) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі – Університет) розроблено відповідно до законів України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII (зі змінами), «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (зі змінами), «Положення про організацію наукової, науково- технічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ та ІV рівнів акредитації», затвердженого Наказом МОН України від 01.06.2006 № 422, Статуту Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі – Статут) і регламентує загальні управлінські й економіко-правові засади функціонування вченої ради.

Дізнатися більше
План засідань Вченої Ради за 2015-2018 роки 
План засідань Вченої ради у першій половині 2018 року
План засідань Вченої ради у першій половині 2017 року
План засідань вченої ради на осінній семестр 2017/2018 навчального року (30 серпня 2017 р. (позачергове), 20 вересня 2017 р., 18 жовтня 2017 р., 22 листопада 2017 р., 20 грудня 2017 р.)
Рішення Вченої ради університету 2018 рік
Рішення Вченої ради університету 2017 рік
Рішення Вченої ради університету 2016 рік
Рішення Вченої ради університету 2015 рік

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися