Центр колективного користування науковим обладнанням | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаНаукаЦентр колективного користування науковим обладнанням

Центр колективного користування науковим обладнанням
«Створення та дослідження аерокосмічних об’єктів та систем»
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Положення Регламент Наукове обладнання

Начальник центру

Яковлев Сергій Всеволодович 

Науковий ступень:доктор фізико-математичних наук.

Вчене звання:професор по кафедрі прикладної математики.

Почесні звання:

  • Заслужений діяч науки і техніки України за особистий внесок при розробці та впровадженні інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень у сфері правоохоронної діяльності;
  • Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за роботу «Забезпечення функціональної безпеки критичних інформаційно-керуючих систем» (у складі творчого колективу).

Сфера наукових інтересів:розробка теоретичних основ інформатики і кібернетики; математичне моделювання та оптимізація складних систем; інтелектуальні інформаційні  технології.

Створив наукову школу з комп'ютерного  моделювання, проєктування та оптимізації складних просторових конфігурацій у аерокосмічній,  енергетичній, телекомунікаційній, логістичній, мультимедійній  та інших галузях  виробництва.

Підготувив 10 докторів та кандидатів наук.

Опублікував понад 300 наукових праць, в тому числі 9 монографій (з них - 4 у видавництві «Наукова думка»), 70 розділів монографій та статей, що індексовані у науково-метричних базах Scopus  та Web of Science.

h-індекс=17 (Scopus).

Входить до ТОР2%  найбільш цитованих вчених світу в галузі інформатики та комп’ютерних наук за рейтингом Стенфордського університету (США), Elsevier та SciTech Strategies.

Член науково-методичної комісії сектору вищої освіти науково-методичної ради МОН України та науково-технічної ради МОН України (секція "Інформаційні та комунікаційні технології").

Входить до 7 редколегій фахових наукових видань, програмних комітетів понад 20 міжнародних конференцій, семінарів, симпозіумів. 

Член спеціалізованих вчених рад по присудженню наукового ступеня доктора наук при Харківському національному університеті радіоелектроніки та Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.

Предметні олімпіади у форматі НМТ