Освітньо-професійні програми і компоненти для магістрів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиОсвітньо-професійні програми і компоненти для магістрів

Освітньо-професійні програми і компоненти для магістрів 

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»

 Документознавство та інформаційна діяльність

Галузь знань: 03 «Гуманітарні науки»

035.10 Прикладна лінгвістика

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Економіка підприємства Психологічне консультування та психотерапія

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Облік і оподаткування Фінанси, банківська справа та страхування Менеджмент

Управління проектами Маркетинг

Галузь знань: 08 «Право»

Право

Галузь знань: 10 «Природничі науки»

Екологія та охорона навколишнього середовища Космічний моніторинг Землі 

Галузь знань: 11 «Математика та статистика»

 Обчислювальний інтелект

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»

Інженерія програмного забезпечення Інтелектуальні системи та технології Інформаційні технології проектування

Комп’ютеризація обробки інформації та управління Системне програмування Системний аналіз і управління

Безпека інформаційних і комунікаційних систем Інформаційні системи та технології підтримки віртуальних середовищ

Галузь знань: 13 «Механічна інженерія»

Динаміка і міцність машин Інженерія логістичних систем Роботомеханічні системи та комплекси

Робототехнічні системи та комплекси Комп'ютерний інжиніринг Авіаційні двигуни та енергетичні установки

Проектування, виробництво та сертифікація авіаційної техніки Інтелектуальні безпілотні транспортні засоби

Галузь знань: 14 «Електрична інженерія»

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії Газотурбінні установки і компресорні станції Інжиніринг та експлуатація теплоенергетичних систем

Галузь знань: 16 «Хімічна інженерія та біоінженерія»

Біомедична інформатика та радіоелектроніка

Галузь знань: 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації»

Інформаційні мережі зв’язку Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси  Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів

Комп'ютерні технології проектування та виробництва Інженерія мобільних додатків Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи Якість, стандартизація та сертифікація Мікро- та наносистемна техніка

Галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво»

Геоінформаційні системи і технології

Галузь знань: 26 «Цивільна безпека»

Правоохоронна діяльність

Галузь знань: 27 «Транспорт»

Інтелектуальні транспортні системи Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів Автомобілі та автомобільне господарство

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»

Управління та адміністрування регіональних економічних систем

Предметні олімпіади у форматі НМТ