Короткий опис, структура і компоненти | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Короткий опис, структура і компоненти
освітньо-професійної програми
"Інтелектуальні системи та технології" 

Інтелектуальні системи і технології включають в себе вивчення підходів, методів і технологій, що використовуються в сучасних інтелектуальних системах, розробку експертних, рекомендаційних, інтелектуальних інформаційно-пошукових, розрахунково-логічних систем Студенти знайомляться з технологіями створення інтелектуальних систем, такими як Prolog, Lisp, безліччю мов програмування (C # /. Net, C ++, Java, HTML / CSS, JavaScript, Assembler), математичними методами аналізу даних, методологіями проектування ПО.

Інформаційні технології вивчають:

- обчислювальну техніку і програмування.

- методи ефективної організації трудового процесу, пов'язаного з обробкою інформації.

- процеси взаємодії людей, інформатизації суспільства, а також їх вплив на соціальні процеси.

В рамках спеціальності йде підготовка фахівців, здатних проектувати, реалізовувати, експлуатувати сучасні інформаційні системи та інформаційні технології (IS / IT).

Крім математичних, природничих і гуманітарних дисциплін Ви будете вивчати такі професійні і спеціальні дисципліни: інформаційні та комунікаційні технології, проектування і створення інформаційних систем, методи обробки інформації та знань, застосування системного аналізу та інформаційний менеджмент, математичне моделювання соціальних і економічних процесів, фінансова та актуарна математика, інформаційні технології управління.

В процесі навчання Ви ознайомитесь з останніми науковими досягненнями в області інформаційних технологій і програмування. Випускники спеціальності - це фахівці широкого профілю. Об'єкти їх досліджень знаходяться в таких областях науки і техніки як: комп'ютерна графіка, розподілені обчислення і комп'ютерні мережі, біомеханіка, моделювання в медицині, прогнозування соціальних процесів.

В рамках професійної та практичної підготовки студенти вивчають дисципліни, спрямовані на використання знань у різних сферах інформаційних технологій, зокрема:

- проектування і реалізація складних розподілених інформаційних систем;

- захист інформації в інформаційних системах і створення комплексних систем захисту;

- інтеграція інформаційних систем (включаючи апаратне, програмне, інформаційне забезпечення, телекомунікації);

- інженерія знань і системи штучного інтелекту, системи прийняття рішень;

- веб-технології та веб-дизайн;

- проектування комп'ютеризованих інтегрованих систем

- управління виробничими процесами.

Випускники вміють:

- розробляти інформаційну та математичну модель об'єкта дослідження,

- алгоритмічно мислити,

- професійно використовувати і розробляти сучасні інформаційні системи,

- програмувати і ефективно використовувати обчислювальну техніку.


Гарант освітньо-професійної програми:

Чухрай Андрій Григорович

доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри математичного моделювання та штучного інтелекту

Чухрай Андрій Григорович

[email protected]

 


Навчальні плани

 2022 рік набору 2023 рік набору

Предметні олімпіади у форматі НМТ