Ресурсне забезпечення реалізації програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення:

До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та/або вченими званнями, а також висококваліфіковані спеціалісти, які відповідають ліцензійним вимогам

Матеріально-технічне забезпечення:

Матеріально-технічна база випускової кафедри Теорії авіаційних двигунів дозволяє забезпечити підготовку фахівців ступеня вищої освіти магістр за ОПП. Навчання здійснюється у навчальних лабораторіях лопаткових машин та газотурбінних двигунів, які мають натурні  експериментальні установки та розрізні макети ГТД, у комп’ютерних класах зі спеціалізованими програмами; точки бездротового доступу до мережі Інтернет; мультимедійне обладнання в аудиторіях.

Усі приміщення Університету відповідають будівельним та санітарним нормам, гуртожитками забезпечені усі потребуючі, наявна соціальна інфраструктура включає спортивний комплекс, пункти харчування, центр творчості, медпункт і базу відпочинку

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення:

Забезпечення навчальною та навчально-методичною літературою, доступ до фахових періодичних видань професійного спрямування, упровадження електронного каталогу та можливість роботи з електронними підручниками здійснюється за рахунок фондів Науково-технічної бібліотеки  університету.

Використання віртуального навчального середовища Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та авторських розробок науково-педагогічного складу: комп’ютерна програма для розрахунку вісесіметричної течії у вісьовому компресорі AxSym; комп’ютерна програма для проєктування проточної частини ГТД «Комплексна система курсового і дипломного проектування»; а також текстовий редактор WORD, електронні таблиці EXCEL, системи твердотільного моделювання AutoCAD, UGSNX, КОМПАС; пакет для розрахунку динаміки рідин та газів ANSYS.

Предметні олімпіади у форматі НМТ