Короткий опис, структура і компоненти | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Короткий опис, структура і компоненти
освітньо-професійної програми
"Газотурбінні установки і компресорні станції" 

Студенти отримують знання, вміння і навички з гуманітарних, фундаментальних та прикладних природничих дисциплін, опановують предмети, які пов'язані з професійною та практичною підготовкою.

Навчальний процес і науково-дослідна робота на кафедрі забезпечені не тільки комп'ютерними класами, обладнаними сучасною електронно-обчислювальною технікою, а й солідною навчально-лабораторною базою, де проводяться стендові дослідження газотурбінних двигунів і їх вузлів, є кабінети курсового і дипломного проектування. Програмне комп'ютерне забезпечення навчального процесу, розроблене співробітниками кафедри, охоплює весь цикл проектування газотурбінного двигуна і дослідження його характеристик, враховує всі застосовувані типи і схеми двигунів.

Профілюючими дисциплінами для випускників є:

- теорія та розрахунок лопатевих машин

- нагнітачи природнього газу

- теорія газотурбінних двигунів і установок

- конструкція та міцність газотурбінних двигунів та установок

- технологія газотурбобудування

- газотурбінні установки, компресорні станції та газотранспортні мережі

- випробування і основи експлуатації газотурбінних установок

- комп'ютерне проектування елементів газотурбінних двигунів

- комбіновані парогазові установки

- теплотехнічні вимірювання і прилади

- обладнання компресорних станцій та газотранспортні мережі

- комп'ютерні системи проектування газотурбінних установок

- економіка виробництва

- екологічні аспекти проектування газотурбінних установок

Наші випускники працюють в конструкторських бюро, науково-дослідних інститутах, на підприємствах з виробництва та експлуатації газотурбінної техніки різного призначення. Ця техніка використовується у морському, повітряному і наземному транспорті, в енергоустановках та газоперекачуючих агрегатах, охоплючи газотранспортну та енергетичну галузі промисловості.


Гарант освітньо-професійної програми:

Бойко Людмила Георгіївна

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теорії авіаційних двигyнiв

Бойко Людмила Георгіївна

[email protected]

 


Навчальні плани

 2022 рік набору 2023 рік набору

Предметні олімпіади у форматі НМТ