Характеристика освітньої програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Характеристика освітньої програми 

Опис предметної області:   

Об’єкт вивчення та діяльності:процеси тепломасообміну, гідро‒ та аеродинаміки та теплонапруженого стану, які відбуваються в енергетичних установках (турбінах, котлах, парогенераторах, ядерних реакторах, насосному устаткуванні, компресорах, холодильних машинах і установках, системах кондиціювання та життєзабезпечення, теплових насосах, теплових двигунах, теплообмінних та технологічних апаратах) в умовах експлуатації

Мета навчання:підготовка фахівців, здатних досліджувати процеси, проектувати та експлуатувати сучасні енергетичні установки і системи

Теоретичний зміст предметної області:принципи, концепції та теорії процесів і виробництва промислового обладнання для генерування, трансформації та передачі теплової енергії

Методи, методики та технології:методи наукового дослідження процесів та об’єктів енергетичного машинобудування; технології виробничих процесів і контролю їх якості; засоби та технології проектування, монтажу, налагодження та експлуатації енергетичного та теплотехнологічного устаткування, методи моделювання, обробки інформації та аналізу даних

Інструменти та обладнання: сучасні засоби розрахунку, проектування, налагодження та експлуатації газотурбінних установок та інших об’єктів галузі енергетичного машинобудування, спеціалізоване програмне забезпечення, макети та експериментальні установки газотурбінних двигунів і об’єктів енергетичного машинобудування

Орієнтація освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна

Основний фокус освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна програма встановлює кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускників закладу вищої освіти зі спеціальності142 «Енергетичне машинобудування» освітнього ступеня «магістр» і державні вимоги до властивостей та якостей особи, що здобула певний освітній рівень відповідного фахового спрямування за освітньо-професійною програмою «Газотурбінні установки і компресорні станції».

Особливості освітньо-професійної програми:

Програма спрямована на вивчення енергетичного обладнання, в якому  використовується газотурбінний привід. Особлива увага приділяється питанням комбінування газотурбінних установок з паросиловими установками та конверсії авіаційних газотурбінних двигунів в газотурбінні приводи

Предметні олімпіади у форматі НМТ