Короткий опис, структура і компоненти | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Короткий опис, структура і компоненти
освітньо-професійної програми
"Екологія та охорона навколишнього середовища" 

Ми живемо в епоху гострого конфлікту між людиною і природою, коли нераціональна господарська діяльність порушила динамічну рівновагу біосфери нашої планети. Цей процес супроводжується вичерпанням природних ресурсів і різким погіршенням якості навколишнього середовища, що загрожує подальшому розвитку цивілізації на Землі. Тому вдосконалення природокористування та екологічна обґрунтованість господарської діяльності є нагальною і невідкладним завданням світового співтовариства.

Основні проблеми промислової екології в нашій країні пов'язані з наступними чинниками:

- масштабне використання шкідливих хімічних речовин (композиційні матеріали, паливо, хімічне травлення);

- транспортування і зберігання виробів, небезпечних з точки зору виникнення техногенних екологічних катастроф;

- необхідність безпечної утилізації виробів після закінчення терміну експлуатації;

- необхідність поліпшення характеристик існуючих і розроблених нових виробів для відповідності новим європейським стандартам та ін.

У повній мірі це можна віднести і до аерокосмічному напрямку економіки Україні.

Виникає необхідність у підготовці фахівців, що володіють знаннями, що об'єднують в собі екологію, технологію і безпеку. Такі фахівці необхідні на всіх етапах життя будь-якого виробу - при проектуванні, розробці технології виробництва, експлуатації та утилізації вироби по закінченню терміну служби.

В цілому можна виділити чотири напрямки діяльності випускників за спеціальністю:

- у сфері промислового виробництва;

- в науково-дослідницьких інститутах і конструкторських бюро»

- у сфері вищої освіти;

- у сфері муніципального господарства.

Фундаментальний рівень підготовки, володіння інформаційними технологіями, відповідність диплома ХАІ європейському і американському стандартам забезпечують випускникам кафедри успішну роботу на провідних підприємствах аерокосмічного і машинобудівного профілю Україні і в державах ближнього і далекого зарубіжжя.


Гарант освітньо-професійної програми:

Клочко Тетяна Олександрівна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри екології та техногенної безпеки

Клочко Тетяна Олександрівна

[email protected]

 


Навчальні плани

 2022 рік набору 2023 рік набору

Предметні олімпіади у форматі НМТ