Характеристика освітньої програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Характеристика освітньої програми 

Опис предметної області:    

Об’єкт вивчення:наукові основи, технології та обладнання автомобільного транспорту

Мета навчання:підготовка фахівців, здатних розробляти і використовувати сучасні технології зі експлуатації та ремонту об’єктів  автомобільного транспорту.

Теоретичний зміст предметної області: теорія процесів виробництва, експлуатації та ремонту об’єктів автомобільного транспорту

Методи, методики та технології:методи збирання, обробки, інтерпретації результатів досліджень та моделювання процесів у сфері автомобільного транспорту; методики та технології  науково-виробничої, проектної, організаційної та управлінської діяльності

Інструменти та обладнання: експериментально-вимірювальні інструменти, технологічне обладнання та програмне забезпечення

Орієнтація освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна

Основний фокус освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна програма встановлює кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускників закладу вищої освіти зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» освітнього ступеня «магістр» і державні вимоги до властивостей та якостей особи, що здобула певний освітній рівень відповідного фахового спрямування за освітньо-професійною програмою «Автомобілі та автомобільне господарство»

Особливості освітньо-професійної програми:

Інтегрована підготовка, що спрямовує розвиток професійних компетентностей фахівців у сфері автомобільного транспорту здатних розробляти і використовувати сучасні технології зі експлуатації та ремонту об’єктів  автомобільного транспорту за складним алгоритмом, що містить процедуру розробки, дослідження і впровадження відповідних технічних, управлінських, організаційних та інших рішень, спрямованих на оптимізацію технологічної системи, з урахуванням специфіки аерокосмічної галузі.

Практика проводиться на підприємствах різних галузей промисловості

Предметні олімпіади у форматі НМТ