Психологічна служба | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Психологічна служба ХАІ

була створена у 2018 році Наказом Ректора

Керівник психологічної служби – Одокієнко Ольга Євгеніївна

Телефон: +380 96 292 1663

Робота з психологом дає можливість:

- пізнати краще себе (свій характер, здібності, можливості, тип особистості і т.д.);

- навчитись розуміти себе і свої переживання та адекватно виражати почуття;

- полюбити себе та життя;

- позбутися страхів, переживань, відчуття самотності та інших неприємних відчуттів;

- дізнатися як зберегти або відновити душевну рівновагу;

- стати впевненим у собі, у своїх силах;

- навчитись ставити цілі та досягати поставленої мети;

- навчитись самостійно організувати навчальну діяльність та досягати успішних результатів;

- навчитись розуміти інших людей та їх проблеми;

- дізнатися як налагодити стосунки з оточуючими людьми та зберегти їх;

- сформувати навички ефективного спілкування;

- навчитись уникати конфліктів та «правильно» виходити з них;

- знайти вихід із проблемної ситуації.

Форми роботи та основні принципи організації психологічної служби

Психологічне консультування

Психологічне консультування

 

Психологічне консультування являє собою взаємодію психолога з студентами, в ході якого визначається проблема, шляхи її вирішення, формуються нові моделі поведінки, та студент отримує психологічну підтримку і душевний спокій. Консультація триває зазвичай 50-60 хвилин. У разі потреби подальшого індивідуального консультування, організовуються зустрічі щотижня, двічі на тиждень, або ж згідно іншого інтервалу, залежно від необхідності. Всі рішення щодо подальшого консультування узгоджуються спільно між студентом та психологом. Про час проведення першої зустрічі можна домовитися через електронну пошту, телефон, або при персональній зустрічі з психологом. Психолог дотримується професійних етичних стандартів щодо конфіденційності інформації. 

 


On-line консультування

Он-лайн консультування

 

 

Задати питання психологу та отримати відповідь можна через електронну пошту [email protected] або за телефоном +380 96 292 1663.

  

 

 

 


Психологічна діагностика (індивідуальна і групова)

Психологічна діагностика

 

  

Психодіагностична робота передбачає виконання різних методик, тестів, опитувальників з метою виявлення індивідуальних особливостей, міжособистісних стосунків, інтелектуальних здібностей тощо.

 

 

 


Психокорекційна робота

Психокорекційна робота

 

 

Психокорекційна робота являє собою тактовне втручання у процеси психічного і особистісного розвитку студента з метою виправлення відхилень у цих процесах, і часто чинить вплив не лише на особистість.

  

 

 


Психопрофілактична робота

Психопрофілактична робота

 

  

Психопрофілактична робота це заходи, спрямовані на збереження психологічного здоров’я; своєчасне попередження відхилень у міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі, попередження наркоманії, алкоголізму, аморального способу життя.

 

 

 


Просвітницька робота

Просвітницька робота

 

 

Просвітницька робота це роз’яснення актуальних психологічних питань, підвищення психологічної культури студентів. Це відбувається під час:

- зустрічей зі студентськими групами (наприклад, в рамках кураторських годин),

- інформаційних бесід, лекцій та круглих столів психологічного спрямування для студентів. 

    

 


Психокорекційна, просвітницька та психопрофілактична робота проводиться, зокрема, у формі соціально-психологічних тренінгів. Психологічні тренінги надають учасникам можливість оволодіти психологічними знаннями, певними вміннями та навичками, які дозволяють вирішувати свої внутрішньо-особистісні проблеми, питання взаємодії з оточуючими, а також зробити своє життя більш ефективним в цілому та використовувати отримані знання у своїй професійній діяльності.Тренінги відбуваються в рамках кураторських годин, за запитом учасників (студентів, представників студ. самоврядування, кураторів, викладачів, адміністрації університету), а також з ініціативи психологічної служби (відповідні об’яви розміщуються на сайті університету та дошках оголошень). 

Орієнтовна тематика психологічних тренінгів:

«Самопізнання та саморозвиток»

«Впевненість у собі-тренінг асертивності»

«Ефективність у міжособистісних стосунках»

«Психологія жінки та чоловіка»

«Побудова команди»

«Міжкультурний діалог»

 «Емоційний інтелект»

«Лідерство»

«Прийняття рішень»

«Ефективна самопрезентація»

«Емпатія»

«Тренінг адаптації та згуртування колективу»

«Тренінг вирішення конфліктів»

«Здоровий стиль життя»

«Толерантність»

«Майстерність комунікації» 

КОНСУЛЬТУВАННЯ СТУДЕНТІВ БЕЗКОШТОВНЕ!

У своїй діяльності психологічна служба керується:

Конституцією України,

Законами України, зокрема, законом «Про освіту» та «Про вищу освіту»,

Положенням про психологічну службу в системі освіти України від 03.05.99 р. № 127 і 922/4215 і поправками від 07.06.01 р. № 439 і 570/5761 до Положення про психологічну службу в системі освіти України.

Положенням про психологічну службу - Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 №616 зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.07.2009 року за № 687/16703

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1248 від 30.12.2009 року «Про покращення соціально-педагогічного та психологічного супроводу навчального процесу у вищих навальних закладах Ш-IV рівнів акредитації».

Актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

Предметні олімпіади у форматі НМТ