Досягнення молодих учених | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаНаукаРада молодих ученихДосягнення молодих учених

Досягнення молодих учених
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»


Павліков Володимир Володимирович

Проректор з наукової роботи Університету, доктор технічних наук, професор Павліков Володимир Володимирович сам ще знаходиться у статусі молодого ученого і у 2020 році отримав іменну стипендію Верховної Ради України для молодих учених-докторів наук за роботу «Розвиток статистичної теорії синтезу активних, пасивних та активно-пасивних радарів».

Разом з виконанням обов’язків проректора Володимир Володимирович також встигає проводити наукові дослідження за темою «Розвиток теорії надширокосмугових систем активного апертурного синтезу для високоточного дистанційного зондування з високошвидкісних аерокосмічних платформ» та є гарантом освітньої програми «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси».

Детальну інформацію про Володимира Володимировича дивіться за посиланнями:

https://education.khai.edu/lecturer/pavlikov-volodimir-volodimirovich

 http://k501.xai.edu.ua/pavlikov-v.v.html

 


Рубель Олексій Сергійович

Рубель Олексій Сергійович є докторантом і доцентом кафедри інформаційно-комунікаційних технологій імені О.О. Зеленського Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». У 2016 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження, в поточному році планується захист дисертації на здобуття ступеню Doctor in Science of Technologies в університеті Тампере, Фінляндія, а у 2022-2023 рр. – докторської.

Є автором та співавтором більше 60 публікацій, серед яких 40 входять до науко-метричної бази Scopus, H-індекс складає 11 відповідно до Google Scholar і 8 відповідно до Scopus. Зараз його наукові інтереси полягають у розробці автоматизованих методів обробки візуальних даних за допомогою елементів штучного інтелекту і машинного навчання. Є гарантом освітньої програми «Штучний інтелект та інформаційні системи» бакалаврського рівня на спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології».

 

Детальна інформація про Олексія Сергійовича на сайті кафедри –  https://dict.khai.edu/collective/rubel-os


Савчук Олена Олександрівна

 

Савчук Олена Олександрівна є доценткою кафедри права гуманітарно-правового факультету та кандидаткою юридичних наук. Олена Олександрівна у 2019 році отримала перше місце в номінації «Діяльність у невиробничій сфері» у міському конкурсі «Молода людина року», з 2020 року отримує стипендію Кабінету Міністрів для молодих учених.

Разом з виконанням обов’язків викладача та науковця, Олена Олександрівна працює над докторською дисертацією за спеціальністю 12.00.06 «Теоретико-методологічні засади розвитку правовідносин щодо використання і охорони довкілля в інноваційній сфері», кафедра екологічного права Національного Юридичного університету ім. Я. Мудрого.

 

Детальну інформацію про Олену Олександрівну дивіться за посиланнями – https://education.khai.edu/lecturer/savchuk-olena-oleksandrivna

 


Морозова Ольга Ігорівна

 

Морозова Ольга Ігорівна є професоркою кафедри комп'ютерних систем, мереж і кібербезпеки, докторкою технічних наук, доценткою. Ольга Ігорівна у віці 34 років захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

У 2016-2018 рр. отримала стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених. У 2018 році отримала стипендію Харківської обласної державної адміністрації в галузі науки імені Г. Ф. Проскури. Посіла перше місце в номінації «Молодий науково-педагогічний працівник» конкурсу професійної майстерності «Ікари ХАІ» (2020 р.). Має сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти з англійської мови. Ольга Ігорівна також входить до складу громадської організації «Українське науково-освітнє ІТ-товариство».

 

Детальна інформація про Ольгу Ігорівну – https://education.khai.edu/lecturer/morozova-olga-igorivna

 


Жила Семен Сергійович

Жила Семен Сергійович ‒ завідувач кафедри аерокосмічних радіоелектронних систем, кандидат технічних наук, доцент. Сфера наукових інтересів: статистичний синтез радіотехнічних систем та оптимізація обробки просторово-часових сигналів. За досягнуті наукові результати отримав наступні нагороди: грамота від президента Національної академії наук України Патона Б. Є. (2012 р.); дипломи від міжнародних організацій IEEE, EuMA, Optical Society за кращі доповіді на конференціях в період з 2015 по 2018 рр.; почесна грамота від харківського міського голови Г.А. Кернеса (2018 р.); диплом I ступеня за перемогу у конкурсі «Молодий новатор Харківщини» (2019 р.); диплом від голови обласної державної адміністрації Ю. О. Світличної (2019 р.); подяка від міністра освіти і науки України Ганни Новосад (2020р.); диплом переможця конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» за напрямом «Фундаментальні наукові дослідження» (2020 р.); стипендіат стипендії Кабінету Міністрів України з 2016 по 2022 роки; лауреат премії Верховної ради у 2019 році.

Разом з виконанням обов’язків завідувача кафедри Семен Сергійович є керівником науково-дослідної роботи «Основи теорії проектування аерокосмічних когнітивних радарів з оптимальною просторово-часовою обробкою сигналів, розширеною зоною огляду і високою просторовою роздільною здатністю».

Детальну інформацію про Володимира Володимировича дивіться за посиланнями – https://education.khai.edu/lecturer/zhila-semen-sergijovich


Ліхоносова Ганна Сергіївна

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», професор кафедри фінансів, обліку і оподаткування»

Вчений ступень:Доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (2019 р.);

Вчене звання: Доцент за кафедрою «Оподаткування та соціальна економіка» (2016 р.).

Державні та відомчі нагороди

- Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим науковцям у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок, за роботу «Соціальна відповідальність: усунення відторгнення та гарантування безпечних суспільних трансформацій» (2019 р.);

- Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (2015 р.);

- Іменна стипендія Кабінету Міністрів України для молодим вчених 2016–2018 рр.

- Іменна стипендія Харківської обласної державної адміністрації для молодих обдарованих вчених 2019–2020 рр.

- Переможець XXI обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Молодий науковець» (2020 р.).

- Переможець Міського конкурсу "Молода людина року" в номінації "Наукова діяльність", організований Харківським міським Головою (2019 р.);

- Переможець в номінації "Наукова діяльність" районного етапу міського конкурсу "Молода людина року", організований Комітетом у справах сім'ї, молоді та спорту Департаменту справах сім'ї, молоді та спорту по Київському району м. Харкова (2019 р.);

- Премія Полтавської обласної державної адміністрації Полтавської обласної державної адміністрації у конкурсі молодих науковців: «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад» (2017 р.);

- Премія Міністерства освіти і науки України спільно Національним університетом Державної податкової служби у конкурсі «Наука молода» у номінації «Кращій навчальний посібник податківця» (2012 р);

- Перша премія Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації у конкурсі робіт молодих вчених за особисту монографію (2011 р.) 

Членство у наукових спільнотах:

- член експертної ради Молодих вчених при МОН України щодо розгляду та затвердження запитів на фінансування наукових фундаментальних та прикладних досліджень;

- експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освітищодо спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;

- член комунікативної радипроекту Британської Ради «ResearcherConnect» (Харківський регіон), що спрямований на вдосконалення комунікативних і творчих здібностей молодих науковців;

- член редакційного комітету рецензування наукових статей для допуску на Міжнародну конференцію International Business Information Management Association (IBIMA), що проводить в м. Мадрид (Іспанія) та публікації в виданні, що індексується в Scopus та Web of Science;

- член Наглядової Ради громадської організації «Фонд розвиту науки Луганщини»;

- відповідальний редактор науково-виробничого журналу «Часопис економічних реформ» з розміщенням у провідних міжнародних наукометричних базах та міжнародною сферою розповсюдження 

Виконання науково-досліджених досліджень:

- відповідальний виконавець держбюджетного фундаментального наукового дослідження «Розробка демократичних механізмів самозабезпечення соціально-економічних трансформацій суспільства» (номер державної реєстрації 0114U001088).

- виконавець 6 держбюджетних фундаментальних наукових досліджень: «Формування ефективних інструментів податкового регулювання в умовах депресивних регіонів» (номер державної реєстрації 0108U000154), «Організаційно-економічне та обліково-аналітичне забезпечення розвитку економічних систем регіону в умовах світових інтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0100U003316), «Стимулювання інноваційної активності у сфері праці» (номер державної реєстрації 0110U000604), «Розробка демократичних механізмів самозабезпечення соціально-економічних трансформацій суспільства» (номер державної реєстрації 0114U001088); «Сучасні детермінанти розвитку фінансів та обліку в умовах системної кризи» (номер державної реєстрації 0118U004462; «Обліково-фінансовий механізм інноваційної взаємодії суб’єктів господарювання в контексті трансформації економіки знань та соціально-поведінкових обмежень» (номер державної реєстрації 0121U108324).

- виконавець 4 госпдоговірних наукових досліджень: «Дослідження спрощених режимів та моделей оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності» (номер державної реєстрації 0109U009032), «Розробка механізму інвестиційної уразливості підприємства» (номер державної реєстрації 0112U004287), «Формування механізмів забезпечення інноваційної активності підприємств» (номер державної реєстрації 0112U000230), «Розробка демократичних механізмів самозабезпечення соціально-економічних трансформацій суспільства» (номер державної реєстрації 0116U004159). 

Основні напрями наукової діяльності: усунення проявів соціально-економічного відторгнення населення, управління складними соціально-економічними системами; виявлення та оцінювання синергетичних властивостей соціально-економічних систем; самоорганізація підприємств, соціально-економічні каталізатори інноваційної активності підприємств; соціальна компетентність персоналу; організаційне навчання підприємства; поведінкова економіка.

 Кількість опублікованих праць, усього: 265; з них 6 підручників (з грифами МОН України), 4 навчальних посібника,з них 2 – з грифами МОН України; 22 монографії, з них 1 одноосібна (24,5 др.арк), 7 – у закордонних виданнях (Лондон (Great Britain з цитуванням у Web of Science), České Budějovice (Чехія), Варшава (Польща) тощо; наукових статей з цитуванням у Web of Science9, Scopus 5; наукових статей у закордонних виданнях – 20; наукових статей у фахових виданнях України 122, з них одноосібних 90; доповідей на Міжнародних наукових конференціях 67.

Предметні олімпіади у форматі НМТ