Переведення з іншого університету (в межах України) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаInternational studentsІнформація для вступниківПереведення з іншого університету (в межах України)

Переведення з іншого університету (в межах України)

Зарахування на 2-й та наступні курси навчання здійснюється лише на підставі заповненої студентом заяви, його документа про освіту та контракту. На підставі цих документів декан факультету визначає академічну різницю з дисциплін і вказує терміни, протягом яких ця різниця має бути усунена.

ХАІ надсилає запит до вищого навчального закладу, де навчався раніше іноземний студент, з проханням зняти з обліку студента та передати його документи до ХАІ для навчання.

!!! ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ !!!

Відповідно до чинного Положення студент повинен бути переведений з одного університету до іншого протягом 10 днів з моменту його відрахування!

!!! ЯКЩО ВИ ПРОПУСТИТЕ ЦЕЙ ТЕРМІН, ВИ НЕ БУДЕТЕ ЗАРАХОВАНІ ДО УНІВЕРСИТЕТУ І НЕГАЙНО ВІД’ЇДЕТЕ ДО СВОЄЇ КРАЇНИ!!!

До договору додається:

- академічна довідка, скріплена печаткою та підписом ректора університету;

- свідоцтво про закінчення підготовчого відділення (у разі бажання абітурієнта навчатися російською мовою);

- анкета або заява встановленого зразка;

- 2 нотаріальні переклади 1 сторінки паспорта на українську мову;

- копія в'їзної візи;

- оригінал документа про освіту з додатком переліку дисциплін і оцінок та його нотаріальний переклад українською мовою;

- оригінал медичної довідки з датою видачі не раніше ніж за 2 місяці до початку навчання та її переклад українською мовою;

- оригінал документа, що засвідчує відсутність інфікування СНІДом, та його переклад на українську мову;

- всі необхідні нотаріальні переклади українською мовою;

- 6 фотографій розміром 60х40 мм.

Предметні олімпіади у форматі НМТ