132 Матеріалознавство | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

132 Матеріалознавство

Об’єктами діяльності випускників є фундаментальні, прикладні й експериментальні дослідження в області сучасного матеріалознавства авіаційної та ракетно-космічної техніки; теорії та прикладних проблем динаміки і міцності машин; фізики твердого тіла; процесів  нанесення покриттів, нанопокриттів та одержання модифікованих зміцнених шарів, механічної та фізико-технічної обробки, обробки тиском, а також новітніх зварювальних технологій.

Ціллю навчання є здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної, педагогічної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Підготовка здійснюється на кафедрі теоретичної механіки, машинознавства та роботомеханічних систем (кафедра 202)

Навчання проводиться за наступними освітніми програмами:

Освітня програмаОсвітній ступіньФорма навчанняТермін навчанняСтандарт вищої освіти
МатеріалознавствоДоктор філософіїДенна та заочна4 роки 

Предметні олімпіади у форматі НМТ