Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів

Код КОНП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОНП

OKI

Обробка та аналіз результатів наукових досліджень з використанням ІТ

5(1)

іспит

ОК2

Управління науковими проектами

5(2)

іспит

ОКЗ

Педагогічне стажування

4(4)

залік

ОК4

Філософія*

5(3)

іспит

ОК5

Дидактика вищої школи

5(3)

іспит

ОК6

Наукові іншомовні комунікації

3(1,2)

іспит

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

30

 

Вибіркові компоненти ОНП**

ВК1

Вибіркова компонента з переліку 1

7(1)

іспит

ВК2

Вибіркова компонента з переліку 1

7(2)

іспит

ВК3

Вибіркова компонента з переліку 2

5(3)

іспит

ВК4

Вибіркова компонента з переліку 3

5,5(4)

іспит

ВК5

Вибіркова компонента з переліку 3

5,5(4)

іспит

Загальний обсяг вибіркових компонент:

30

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

60

 

* - аспірант обирає компоненту з наведеного переліку за посиланням.

** - аспірант обирає компоненти з наведених переліків (1 семестр - одну 7 кредитну дисципліну; 2 семестр - одну 7 кредитну дисципліну; 3 семестр - одну 5 кредитну дисципліну; 4 семестр - дві 5,5 кредитні дисципліни), а також має право на академічну мобільність на вибір дисципліни за іншими рівнями освіти. Вибіркові компоненти та їх зміст можна переглянути за посиланням.

Перелік 1. Вибіркові компоненти з глибинних знань зі спеціальності.

Перелік 2. Вибіркові компоненти за темою дисертаційної роботи.

Перелік 3. Вибіркові компоненти вільного вибору.

Предметні олімпіади у форматі НМТ