Короткий опис, структура і компоненти | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Короткий опис, структура і компоненти
освітньо-наукової програми
"Кібербезпека"

Освітня програма формує здатність до продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем дослідницько-інноваційної діяльності, а також проведення власних наукових досліджень в сфері забезпечення інформаційної та функціональної кібербезпеки інформаційно-керуючих систем, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. Основними компонентами програми є такі: теорія і методи сучасної криптології; теорія і методи побудови безпечних кіберфізичних систем; методи Big Data і штучного інтелекту та ін. Успішне закінчення навчання за освітньою програмою і захист дисертації гарантує працевлаштування на посадах науковців, викладачів і доцентів відповідних кафедр закладів вищої освіти.


Гарант освітньо-наукової програми:

Пєвнєв Володимир Яковлевич

кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки

Пєвнєв Володимир Яковлевич

[email protected]


Навчальні плани

  2022 рік набору

Предметні олімпіади у форматі НМТ