Ресурсне забезпечення реалізації програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення:

Науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні професійно-орієнтованих дисциплін, мають наукові ступені та/або вчене звання та відповідають кадровим вимогам у сфері ВО (Постанова КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015,  № 1187 (зі змінами)).

Матеріально-технічне забезпечення:

Навчання здійснюється у навчальних лабораторіях, комп’ютерних класах, аудиторіях Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ». Відповідає технологічним вимогам щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері ВО згідно з діючим законодавством України (Постанова КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015,  № 1187 (зі змінами)).

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення:

Характеристики інформаційного та навчально-методичного забезпечення:

– використання веб- та мобільних технологій у наукових дослідженнях;

– використання штучного інтелекту та машинного навчання у наукових дослідженнях;

– використання хмарних обчислень у наукових дослідженнях;

– використання доповненої реальності у наукових дослідженнях;

– використання інтелектуальних та дистанційних методів навчання.

Відповідає технологічним вимогам щодо навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері ВО згідно з діючим законодавством України (Постанова КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015,  № 1187 (зі змінами).

Предметні олімпіади у форматі НМТ