Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів 

Код КОНП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОНП

ОК1

Обробка та аналіз результатів наукових досліджень з використанням IT

5(1)

іспит

ОК2

Управління науковими проектами

5(2)

іспит

ОК3

Педагогічне стажування

4(4)

залік

ОК4

Філософія

5(3)

іспит

ОК5

Дидактика вищої школи

5(3)

іспит

ОК6

Наукові іншомовні комунікації

6(1,2)

іспит

ОК7

Методи космічного моніторингу навколишнього середовища

7(1)

іспит

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

37

 

Вибіркові компоненти ОНП

ВК1

Вибіркова компонента з переліку 1

7(2)

іспит

ВК2

Вибіркова компонента з переліку 2

5(3)

іспит

ВК3

Вибіркова компонента з переліку 3

5,5(4)

іспит

ВК4

Вибіркова компонента з переліку 3

5,5(4)

іспит

Загальний обсяг вибіркових компонент:

23

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ

60

Перелік 1.Вибіркові компоненти з глибинних знань зі спеціальності.

Перелік 2.Вибіркові компоненти за темою дисертаційної роботи.

Перелік 3.Вибіркові компоненти вільного вибору. 


* аспірант обирає компоненти з наведених переліків (II семестр – одну 7 кредитну дисципліну; III семестр – одну 5 кредитну дисципліну; IV семестр – дві 5,5 кредитні дисципліни), а також має право на академічну мобільність на вибір дисципліни за іншими рівнями освіти. Вибіркові компоненти та їх зміст представлено на сайті https://khai.edu/ua/nauka/aspirantura-ta-doktorantura/ в розділі «Вибіркові компоненти освітньо-наукових програм».

** аспірант обирає компоненту з наведеного переліку розміщеного на сайті: http://surl.li/qodb

Предметні олімпіади у форматі НМТ