Всі спеціальності | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаВсі спеціальності

Всі спеціальності, за якими в
Національному аерокосмічному університеті
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
проводиться підготовка здобувачів освіти

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  033 Філософія 035 Філологія

051 Економіка  053 Психологія 071 Облік і оподатківання

072 Фінанси, банківська справа та страхування 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок  073 Менеджмент

075 Маркетинг 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 081 Право

101 Екологія 103 Науки про Землю 113 Прикладна математика

121 Інженерія програмного забезпечення 122 Комп’ютерні науки 123 Комп’ютерна інженерія

124 Системний аналіз 125 Кібербезпека 125 Кібербезпека та захист інформації

126 Інформаційні системи та технології 131 Прикладна механіка 132 Матеріалознавство

 133 Галузеве машинобудування 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 142 Енергетичне машинобудування  144 Теплоенергетика 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 153 Мікро- та наносистемна техніка 163 Біомедична інженерія

 172 Телекомунікації та радіотехніка 172 Електронні комунікації та радіотехніка 173 Авіоніка

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка 175 Інформаційно-вимірювальні технології176 Мікро- та наносистемна техніка

193 Геодезія та землеустрій 262 Правоохоронна діяльність 272 Авіаційний транспорт

274 Автомобільний транспорт 281 Публічне управління та адміністрування 292 Міжнародні економічні відносини

Предметні олімпіади у форматі НМТ