Академічна мобільність | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність:

На основі двосторонніх договорів між Національним аерокосмічним університетом ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» і ЗВО України (Національний політехнічний університет «Харківський політехнічний інститут», Волинський національний університет імені Лесі Українки, Харківський національний університет ім. Г.С. Сковороди, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та ін.) та підприємствами України: ДП Харківський машинобудівний завод «ФЕД», ДП «Державне київське конструкторське бюро «Луч», Державне підприємство «Антонов», ПП «Автостар», ТОВ «ЗЕМТЕХСТАНДАРТ», ТОВ «ОЛЛТЕКПРОЕКТ». Регіональний науково-практичний Кластер «Центр космічного моніторингу Землі «Слобожанський» (взаємодія між Органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, закладами вищої освіти, установ, підприємства та організації Слобожанського регіону України).

Міжнародна кредитна мобільність:

На основі двосторонніх договорів між Національним аерокосмічним університетом ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» і навчальними закладами країн-партнерів: університет «Проф. д-р Златаров», м. Бургас, Болгарія, стажування науковців та викладачів, наукова співпраця; Академічна мобільність з програма мобільності: Erasmus+;Університет «Проф. д-р Златаров», м. Бургас, Болгарія, обмін студентами і аспірантами

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти:

Навчання іноземних громадян здійснюється державною або англійською мовами. Якщо навчання здійснюється державною мовою, то у певних випадках може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами

Предметні олімпіади у форматі НМТ