Програмні результати навчання | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Програмні результати навчання (ПРН)

ПРН1. Розуміти соціальну значимість та культурні аспекти інженерії програмного забезпечення і дотримуватись їх в професійній діяльності

ПРН2. Знати основні процеси, фази та ітерації життєвого циклу програмного забезпечення

ПРНЗ. Знати і застосовувати основні професійні стандарти та інші нормативно-правові документи в галузі інженерії програмного забезпечення

ПРН4. Знати і застосовувати відповідні математичні поняття, методи об’єктно-орієнтованого аналізу для розробки програмного забезпечення

ПРН5. Знати фундаментальні концепції, парадигми і основні принципи функціонування програмно-апаратних та хмарних засобів інженерії програмного забезпечення

ПРН6. Вміти розробляти людино-машинний інтерфейс

ПРН7. Розуміти особливості завдань вирішуваних методами інженерії вимог

ПРН8. Застосовувати на практиці ефективні підходи до детального проектування програмного забезпечення

ПРН9. Знати і застосовувати методи розробки алгоритмів, конструювання програмного забезпечення та структур даних і знань

ПРН10. Застосовувати на практиці інструментальні програмні засоби проектування, тестування, візуалізації та документування програмного забезпечення

ПРН11. Вміти приймати участь у командній розробці для погодження, оформлення і випуску всіх видів програмної документації

ПРН12. Вміти застосовувати методи компонентної розробки програмного забезпечення

ПРН13. Знати та вміти застосовувати інформаційні технології обробки, зберігання та передачі даних

ПРН14. Знати основні методи верифікації та валідації програмного забезпечення

ПРН15. Знати основні підходи щодо оцінки та забезпечення якості програмного забезпечення

ПРН16. Вміти документувати та презентувати результати розробки програмного забезпечення

ПРН17. Знати основи розрахунку економічної ефективності програмних систем

Не прогав свій шанс отримати додаткові 20 балів до сертифіката ЗНО з математики! Приймай участь у Всеукраїнській олімпіаді з математики.

Взяти участь