Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів

Код КОП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, атестація)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОП

OK1

Алгоритми та структури даних

4,5

іспит

0К2

Аналіз вимог до програмного забезпечення

5

іспит

ОКЗ

Архітектура та проектування програмного забезпечення .Net

6

іспит

ОК4

Бази даних

6

іспит

ОК5

Виробнича практика

3

залік

ОК6

Дискретні структури

5,5

іспит

ОК7

Іноземна мова

3

залік

ОК8

Іноземна мова

4

диф. залік

0К9

Комп'ютерна дискретна математика

6

іспит

ОКЮ

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

5

іспит

ОК11

Об'єктно-орієнтоване програмування

5

залік

ОК12

Об'єктно-орієнтоване програмування (КР)

2

диф. залік

ОК13

Операційні системи

6

іспит

ОК14

Основи програмної інженерії

5,5

іспит

ОК15

Основи програмування

6

іспит

ОК16

Програмування мовою C#

6

іспит

0К17

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

залік

OKI 8

Якість програмного забезпечення та тестування

5

іспит

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

86,5

 

Вибіркові компоненти ОП

ВК1.1

Web дизайн

5

диф. залік

ВК2.1

Візуальне програмування

3,5

залік

ВКЗ

Гуманітарна дисципліна за вибором студента

3

залік

ВК4.2

Економіка IT проектів

5

іспит

ВК5.2

Інформаційні технології розробки програмного забезпечення

4,5

іспит

ВК6.2

Історія та культура України

3

залік

ВК7.1

Комп'ютерні мережі та HTML

4,5

іспит

ВК2.2

Людино-машинна взаємодія

3,5

залік

ВК4.1

Міжнародні стандарти і менеджмент проектів програмного забезпечення

5

іспит

ВК8.1

Об'єктно-орієнтоване програмування на Java

5

залік

ВК7.2

Оптимізація та просування сайтів (SEO)

4,5

іспит

ВК1.2

Основи організації спільної роботи в IT

5

диф. залік

ВК5.1

Програмування мовою Java

4,5

іспит

ВК8.2

Скриптові мови для Web

5

залік

ВК6.1

Філософія

3

залік

Загальний обсяг вибіркових компонент:

33,5

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО- ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

120

 

Не прогав свій шанс отримати додаткові 20 балів до сертифіката ЗНО з математики! Приймай участь у Всеукраїнській олімпіаді з математики.

Взяти участь