Характеристика освітньої програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Характеристика освітньої програми 

Опис предметної області:

Галузь знань:12 - «Інформаційні технології»

Спеціальність:121 - «Інженерія програмного забезпечення»

Об'єкт вивчення: процеси, методи, інструментальні засоби та ресурси розроблення, модифікації, аналізу, забезпечення якості, впровадження, і супроводження програмного забезпечення 

Мета навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати типові спеціалізовані задачі, що пов’язані з розробкою, супроводженням та забезпеченням якості програмного забезпечення

Теоретичний зміст предметної області: базові математичні, інформаційні, економічні положення щодо створення і супроводження програмного забезпечення; основи розробки та тестування програмного забезпечення

Методи, методики та технології: методи та технології розробки та тестування програмного забезпечення

Інструменти та обладнання: програмно-апаратні та хмарні засоби розроблення, тестування, супроводження та експлуатації програмного забезпечення

Орієнтація освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна програма для підготовки молодших бакалаврів з інженерії програмного забезпечення

Основний фокус освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна програма встановлює кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускників закладу вищої освіти зі спеціальності 121 - «Інженерія програмного забезпечення» освітнього ступеня «молодший бакалавр» і державні вимоги до властивостей та якостей особи, що здобула певний освітній рівень відповідного фахового спрямування за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення». Освітньо-професійна програма забезпечує спеціальну освіту та професійну підготовку в області інженерії програмного забезпечення для осіб, що мають повну середню освіту та навчаються за повною формою навчання

Ключові слова: аналіз вимог (.Requirements Analysis), верифікація ('Verification), атестація (Validation), вимога (Requirement), вимоги користувача (User Requirements), конструювання програмного забезпечення (Software Construction), потреби (needs), програмна інженерія (Software Engineering), програмне забезпечення (Software), програмні вимоги (,Software Requirements), програмний продукт (Software Product), проектування програмного забезпечення (Software Design), архітектурний або високорівневий дизайн (Architectural Design, Top-Level Design), деталізована архітектура (Software Detailed Design), системні вимоги (System Requirements), специфікація (Specification), специфікація вимог користувачів (User Requirements Specification), специфікація системних вимог (System Requirements), специфікація програмних вимог (Software Requirements Specification - SRS), тестування програмного забезпечення (Software Testing), керування вимогами (Requirements Management), керування програмною інженерією (Software Engineering Management), функціональна вимога (Functional Requirement)

Особливості освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна програма для підготовки молодших бакалаврів з інженерії програмного забезпечення орієнтована на підготовку фахівців для забезпечення потреб провідних ІТ- підприємств Харківщини, а саме: Junior C++ Developer, Junior C# Developer, Junior .NET Developer, Junior Java Developer, Junior Manual QA Engineer

Не прогав свій шанс отримати додаткові 20 балів до сертифіката ЗНО з математики! Приймай участь у Всеукраїнській олімпіаді з математики.

Взяти участь