Ресурсне забезпечення реалізації програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення:

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують освітньо- професійну програму за кваліфікацією відповідають профілю та напряму дисциплін, що викладаються, мають необхідний стаж науково-педагогічної роботи та досвід практичної роботи.

Лектори, які викладають у рамках програми, є активними вченими, публікують праці у вітчизняній і зарубіжній науковій пресі, мають відповідну професійну компетентність і досвід в галузі викладання, наукових дослідженнях і педагогічної діяльності. Відповідає кадровим вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗГІДНО 3 діючим законодавством України (Постанова кабінету міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадженім освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р. № 1187)

Матеріально-технічне забезпечення:

Матеріально-технічне забезпечення дозволяє повністю забезпечити освітній процес протягом всього циклу підготовки за освітньо-професійною програмою

Класи забезпечені персональними комп’ютерами, мультимедійними проекторами та іншою оргтехнікою. Сучасні програмні продукти допомагають здобувачам засвоювати програми курсів та набувати необхідні компетентності та навички. Відповідає матеріально-технічним вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова кабінету міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р. № 1187)

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення:

Веб-сайт Університету містить інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти

Навчальний процес забезпечується навчально-методичними комплексами дисциплін у друкованому та електронному вигляді підготовленими викладачами, а саме: підручниками, презентаціями за лекціями, конспектами лекцій, методичними вказівками до практичних та семінарських занять, індивідуальних завдань

В Університеті працює належно оснащена бібліотека; читальний зал, забезпечений бездротовим доступом до мережі Інтернет. Інформаційні ресурси бібліотеки Університету за освітньо- професійною програмою формуються відповідно до предметної області та сучасних тенденцій наукових досліджень у цій галузі. Бібліотека Університету забезпечує безкоштовний доступ до фондів та зовнішніх електронних інформаційних ресурсів в локальних мережах бібліотек

Відповідає інформаційним та навчально-методичним вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова кабінету міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р. № 1187)

Не прогав свій шанс отримати додаткові 20 балів до сертифіката ЗНО з математики! Приймай участь у Всеукраїнській олімпіаді з математики.

Взяти участь