Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів 

Код КОНП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОП

ОК1

Інтелектуальна власність

3

залік

ОК2

Інтелектуальний аналіз даних

5

іспит

ОК3

Інтелектуальні програмні комплекси

5

іспит

ОК4

Теорія та методи обчислювального інтелекту

5

іспит

ОК5

Сучасна теорія геометричного проєктування

6

іспит

ОК6

Теорія та методи оптимізації складних систем

5

іспит

ОК7

Управління IT-проектами

6

залік

ОК8

Науково-дослідна робота магістра (курсова робота)

2

диф. залік

ОК9

Переддипломна практика

10

диф. залік

ОК10

Кваліфікаційна робота

20

захист

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

67

Вибіркові компоненти ОП

Гуманітарний блок (softskills)

ВК1

Технічна іноземна мова

3

залік

Дисципліни індивідуального вибору

ВК2

Дисципліна індивідуального вибору 1

5

іспит

ВК3

Дисципліна індивідуального вибору 2

5

іспит

ВК4

Дисципліна індивідуального вибору 3

5

іспит

ВК5

Дисципліна індивідуального вибору 4

5

іспит

Загальний обсяг вибіркових компонент:

23

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90

Предметні олімпіади у форматі НМТ