Короткий опис, структура і компоненти | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Короткий опис, структура і компоненти
освітньо-професійної програми
"Обчислювальний інтелект" 

Обчислювальний інтелект вивчає методи створення та роботи зі штучним інтелектом, інтелектуальним аналізом даних, машинним навчанням. Вивчаються методи аналізу даних на основі R, Python, MatLab, MathCad, мови програмування С ++, C # /. Net, JavaScript, HTML / CSS, математичні методи аналізу даних і розробки систем штучного інтелекту, нейронні мережі, машинне навчання.

Система навчання фахівців ґрунтується на органічному поєднанні фундаментальної математичної підготовки з глибоким оволодінням комп'ютерної та мікропроцесорної техніки, системного програмування та сучасних інформаційних технологій.

Фахівці вміють:

- системно аналізувати об'єкт дослідження,

- розробляти математичну модель,

- застосовувати математичний апарат для вирішення завдання,

- програмувати і ефективно використовувати обчислювальну техніку.

Сфера професійної діяльності випускника це:

- математичні моделі процесів і систем, різних областей дослідницької, виробничої та господарської діяльності;

- математичні методи вирішення прикладних завдань природознавства, техніки, економіки та управління;

- обчислювальна математика та обчислювальні технології;

- методи обробки інформації, засновані на комплексному аналізі даних;

- науково-дослідна робота в галузі прикладної математики;

- математичне і програмне забезпечення сучасної обчислювальної техніки;

- сучасні програмні системи і комплекси, технології їх проектування.

Випускники професійно володіють: теоретичними і практичними основами математичного моделювання фізичних, природних, медичних, хімічних, біологічних процесів, мовами програмування високого рівня, візуальним програмуванням, управлінням комп'ютерними мережами і системним адмініструванням, операційними системами, прикладними і спеціалізованими програмами.


Гарант освітньо-професійної програми:

Яковлев Сергій Всеволодович

доктор фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри математичного моделювання та штучного інтелекту

Яковлев Сергій Всеволодович

[email protected]

 


Навчальні плани

 2022 рік набору 2023 рік набору

Предметні олімпіади у форматі НМТ