Програмні результати навчання | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Програмні результати навчання (ПРН)

ПРН1. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки, а також критичне осмислення сучасних проблем у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки  для  розв’язування складних задач професійної діяльності. 

ПРН2. Здійснювати пошук необхідної інформації у науково-технічній і  патентній літературі, базах даних, інших джерелах з технологій і процесів у галузі нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, на  їх основі, систематизувати, аналізувати та оцінювати відповідну інформацію.

ПРН3. Формулювати і розв’язувати складні інженерні, виробничі та/або  дослідницькі задачі під час проектування, виготовлення і експлуатації  обладнання на базі нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії.

ПРН4. Розробляти і реалізовувати проекти у галузі нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії та пов’язані з нею міждисциплінарні проєкти з урахуванням  технічних, економічних, правових, соціальних та екологічних аспектів.

ПРН5. Створювати новітні технології та процеси і обґрунтовувати вибір обладнання та інструментів, з урахуванням обмежень для нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії на  основі сучасних знань в енергетичній та суміжних  галузях.

ПРН6. Використовувати методи моделювання, а також методи експериментальних досліджень з метою детального вивчення процесів, які відбуваються в об’єктах нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії.

ПРН7. Приймати ефективні рішення з інженерних та управлінських питань у галузі нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії в складних і непередбачуваних  умовах,  у тому числі із застосуванням сучасних методів та засобів оптимізації, прогнозування та прийняття рішень.

ПРН8. Розробляти, обирати та застосовувати ефективні розрахункові методи розв’язання складних задач щодо проектування та експлуатації нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії.

ПРН9. Формулювати та вирішувати інноваційні задачі галузі нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії з урахуванням вимог до результатів, технічних стандартів, а також нетехнічних (суспільство, здоров'я і безпека, інтелектуальна власність, навколишнє середовище, економіка і виробництво) аспектів.

ПРН10. Вільно спілкуватися державною мовою та іноземною мовою на рівні достатньому для  обговорення  професійних проблем і результатів  досліджень та інновацій.

ПРН11. Презентувати результати досліджень та інновацій, зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців.

ПРН12. Здійснювати ефективний захист інтелектуальної власності у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

ПРН13. Управляти складними робочими процесами у галузі нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, у тому числі такими, що є непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів.

Предметні олімпіади у форматі НМТ