Короткий опис, структура і компоненти | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Короткий опис, структура і компоненти
освітньо-професійної програми
"Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії" 

Україна закуповує за кордоном понад половину енергоносіїв (газ, нафта, вугілля). Разом з тим, на території нашої держави є нетрадиційні та відновлювані джерела енергії: енергія Сонця і вітру, геотермальна і гідравлічна енергія, біоенергія, метан вугільних шахт, воднева енергія і горючі сланці. Ця екологічно чиста енергія та перетворювачі енергії в найближчому майбутньому стануть одним з головних джерел задоволення енергетичних потреб людства. За прогнозами ООН частка поновлюваних і нетрадиційних джерел енергії в загальному енергобалансі у 2050 році може перевищити 50 %, причому близько половини цієї кількості буде давати вітроенергетика, а другу половину в теплопостачанні - геліоенергетика. Тому це реальна основа для вирішення енергетичної проблеми України. Саме тому Україна потребує фахівців з нетрадиційних джерел енергії.

Базова підготовка у спеціалізації:

- вітроенергетичні установки;

- сонячні електро- та тепло- генеруючі установки;

- біо- термо- хімічні енергетичні установки.

Студенти вивчають:

- вітроенергоустановки;

- сонячні енергоустановки;

- теплові та газотурбінні енергоустановки;

- експлуатацію нетрадиційних джерел енергії;

- комп'ютерне проектування систем генерування, перетворення і акумулювання енергії.

Студенти на практиці беруть участь у створенні та експлуатації енергоустановок, що використовують відновлювані джерела енергії, вітрові турбіни, вітроагрегати, теплові та сонячні установки. Вони опановують методи математичного та фізичного моделювання, теорію і розрахунок інформаційно-керуючих систем і комплексів, їх оптимізацію з використання комп'ютерних технологій, проводять випробування енергоустановок, їх обслуговування.

У розпорядженні студентів на кафедрі є мультимедійні класи, методичні кабінети, оснащені сучасними комп'ютерами, навчальні лабораторії з необхідним технічним та програмним забезпеченням.

Бакалаври та магістри, які отримали диплом за освітньою програмою - Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії, мають право працювати в КБ, науково-дослідних інститутах, викладачами в коледжах, інститутах та університетах, вступають до аспірантури Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "ХАІ".

Понад 20 організацій Києва, Харкова та інших міст України надсилають заявки та чекають на фахівців з нетрадиційної енергетики.


Гарант освітньо-професійної програми:

Губін Сергій Вікторович

кандидат технічних наук, доцент, декан факультету ракетно-космічної техніки

Губін Сергій Вікторович

[email protected]

 


Навчальні плани

 2022 рік набору 2023 рік набору

Предметні олімпіади у форматі НМТ