Характеристика освітньої програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Характеристика освітньої програми 

Опис предметної області:   

Об’єкт діяльності:наукові заклади, установи та організації галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, підприємства електроенергетичного комплексу, електротехнічні та електромеханічні компанії

Об’єкт вивчення: процеси виробництва, передачі, розподілення та споживання електричної енергії на електричних станціях, в електричних мережах та системах; процеси перетворення електричної енергії в електромеханічних системах; аналіз безпеки, підвищення надійності та збільшення терміну експлуатації електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання

Мета навчання:підготовка фахівців, здатних конструювати, проектувати, експлуатувати, забезпечувати культуру безпеки, виконувати монтаж, налагодження та ремонт, створювати нове обладнання та впроваджувати новітні технологій, проводити наукові дослідження та здійснювати викладацьку діяльність

Теоретичний зміст предметної області:фундаментальні знання теорії електротехніки, моделювання та оптимізації електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем і комплексів, їх використання для інновацій та досліджень режимів роботи електричних станцій, мереж та систем, електричних машин та електроприводів

Методи, методики та технології:методи і засоби дослідження процесів в обладнанні в електроенергетичних та електромеханічних системах і комплексах, автоматизованого конструювання, проектування і виробництва

Інструменти та обладнання:  засоби, пристрої, системи, технології конструювання, експлуатації, контролю, моніторингу

Орієнтація освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна

Основний фокус освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна програма встановлює кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускників закладу вищої освіти зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітнього ступеня «магістр» і державні вимоги до властивостей та якостей особи, що здобула певний освітній рівень відповідного фахового спрямування за освітньо-професійною програмою «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії».

Особливості освітньо-професійної програми:

Програма забезпечує вивчення теоретичних основ енергетичного виробництва на базі відновлювальних джерел енергії, набуття відповідних знань та компетентностей з класичних та новітніх досягнень в галузі виробництва  енергетичних установок на базі відновлювальних джерел енергії, надає глибокі знання щодо моделей, методів та алгоритмів розрахунків, пов’язаних з проектуванням і розробкою конструкції енергетичних установок на базі відновлювальних джерел енергії, а також технології їх виробництва з урахуванням специфіки аерокосмічної галузі. Включає можливість вибору з поглибленим вивченням комплексу дисциплін з проектування та виробництва енергетичних установок на базі відновлювальних джерел енергії.

Практика проводиться на підприємствах енергетичної та машинобудівній галузей.

Предметні олімпіади у форматі НМТ