Ресурсне забезпечення реалізації програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення:

Науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні професійно-орієнтованих дисциплін, мають наукові ступені та/або ведуть наукову роботу за напрямами специфічними для цих дисциплін у відповідності до умов ліцензування

Матеріально-технічне забезпечення:

Навчання здійснюється у навчальних корпусах в яких розташовано: навчальні лабораторії; комп’ютерні класи; тематичні кабінети з мультимедійним обладнання; спеціалізовані лабораторії. Всі приміщення мають точки бездротового доступу до мережі Інтернет

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення:

Використання віртуального навчального середовища Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та авторських розробок науково-педагогічного складу

Предметні олімпіади у форматі НМТ