Характеристика освітньої програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Характеристика освітньої програми 

Опис предметної області:   

Об’єкт вивчення та діяльності: системний комп’ютерний інжиніринг зі створення інноваційних технічних об’єктів галузевого машинобудування та їх експлуатації, що включає:

– машини, обладнання, комплекси, методи та поточні лінії машинобудівного виробництва, технології і засоби їхнього проектування, дослідження, виготовлення, експлуатації та утилізації;

– процеси, обладнання та організація галузевого машинобудівного виробництва;

– засоби і методи випробовування та контролювання якості продукції галузевого машинобудування;

– системи технічної документації, метрології та стандартизації.

Мета навчання:підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми галузевого машинобудування за допомогою методів комп’ютерного інжинірингу

Теоретичний зміст предметної області: сукупність засобів, способів і методів діяльності, спрямованих на те, щоб створювати, експлуатувати та утилізувати продукцію машинобудування

Методи, методики та технології: методи, засоби й технології розрахунку, проектування, конструювання, виробництва, випробовування, ремонтування та контролювання об’єктів і процесів галузевого машинобудування, сучасні інформаційні технології проектування, методи дослідження об’єктів і процесів галузевого машинобудування

Інструменти та обладнання: основне та допоміжне обладнання, засоби механізації, автоматизації й керування; засоби технологічного, інструментального, метрологічного, діагностичного, інформаційного та організаційного обладнання виробничих процесів

Орієнтація освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна. Магістр з комп’ютерного інжинірингу повинен володіти професійними знаннями, сучасною методологією та методиками дослідження розробки, конструювання, виготовлення, використання та утилізації продукції машинобудування

Основний фокус освітньо-професійної програми:

Освітня програма програма встановлює кваліфікаційні вимоги для магістра з комп’ютерного інжинірингу для випускників закладу вищої освіти зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування».

Особливості освітньо-професійної програми:

Освітня програма ґрунтується на сукупності методів і засобів практичного розв’язання інженерних задач за допомогою комп'ютерної техніки і прикладних інформаційних технологій ґрунтуючись на знаннях механічної інженерії та з урахуванням потреб аерокосмічної галузі

Предметні олімпіади у форматі НМТ