Характеристика освітньої програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Характеристика освітньої програми 

Опис предметної області:  

Об’єкт вивчення та діяльності: явища та проблеми, пов'язані з етапами створення конструкцій ракетно-космічної техніки у тому числі з композиційних матеріалів

Цілі навчання:надбання компетентностей, достатніх для розв'язання спеціалізованих та практичних задач, пов'язаних з розробкою та виробництвом конструкцій ракетно-космічної техніки, у тому числі за допомогою композиційних матеріалів

Теоретичний зміст предметної області: поняття та принципи фізичних процесів, механіки деформованого твердого тіла, технічної механіки, гідравліки, аеро- та газодинаміки, теплофізики та електротехніки

Методи, методики та технології: аналітичні, числові та експериментальні методи дослідження задач предметної області, зокрема інтегровані комп’ютерні технології, методики та технології, що пов'язані з етапами розробки та виробництва конструкцій ракетно-космічної техніки

Інструменти та обладнання: лабораторне обладнання з засобами вимірювань, зокрема гідравлічні стенди, аеродинамічні труби, обладнання для досліджень властивостей матеріалів, напружено-деформованого стану конструкцій; навчальні лабораторії для вивчення конструкцій ракетно-космічної техніки, обладнання, яке використовується для виготовлення, складання та випробування конструкцій ракетно-космічної техніки, у тому числі з композиційних матеріалів; комп'ютери з інформаційним та спеціалізованим програмним забезпеченням, зокрема системами комп'ютерних розрахунків, геометричного моделювання, скінчено-елементного аналізу, інтегрованого проєктування та виробництва конструкцій  ракетно-космічної техніки.

Орієнтація освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у галузі проєктування та виробництва конструкцій ракетно-космічної техніки

Основний фокус освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна програма встановлює кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускників ЗВО зі спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» освітнього ступеня «бакалавр» і державні вимоги до властивостей та якостей особи, що здобула певний освітній рівень відповідного фахового спрямування за ОПП «Ракетно-космічна техніка».

Особливості освітньо-професійної програми:

Освітня програма спрямована на вивчення вибору загального обліку, компоновки ракетної та космічної техніки, розрахунків композитних матеріалів та на їх підставі конструкцій, створення технологічних процесів виробництва конструкцій РКТ у тому числі з композиційних матеріалів, розробки конструктивних рішень конструкцій ракетно-космічної техніці  у тому числі з композиційних матеріалів, з застосуванням інформаційних та адитивних технологій.

Практика проводиться на підприємствах, які виготовляють конструкції РКТ, у тому числі із композиційних матеріалів.

Предметні олімпіади у форматі НМТ