Академічна мобільність | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність:

На основі двосторонніх договорів між Національним аерокосмічним університетом ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» і технічними закладами України:

ДП «Запорізьке машинобудівне КБ «Прогрес» ім. О.Г. Івченка;

ДП «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря-машпроект»;

ДП Харківський машинобудівний завод «ФЕД»;

АТ «Мотор Січ»;

АТ «Українські енергетичні машини»;

ТОВ «Прогрестех-Україна»;

ТОВ «ХЕМЗ».

Міжнародна кредитна мобільність:

На основі двосторонніх договорів між Національним аерокосмічним університетом ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» і навчальними закладами країн-партнерів.

Зокрема, на основі двостороннього договору укладена угода про отримання подвійного диплома бакалавра між Національним аерокосмічним університетом ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» і Магдебурзьким технічним університетом імені Отто фон Геріке, Німеччина.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти:

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти здійснюється державною або англійською мовою. У певних випадках може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін іншими іноземними мовами

Предметні олімпіади у форматі НМТ