Ресурсне забезпечення реалізації програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення:

Науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні професійно-орієнтованих дисциплін, мають наукові ступені та/або вчене звання та відповідають ліцензійним вимогам

Матеріально-технічне забезпечення:

Загальна площа, на якій розміщені приміщення інформатики складає 483,6 м2.

Навчальна площа на якій здійснюється освітній процес, складає 294.1 м2. Територіально приміщення кафедри розташовані у одному навчальному корпусі. В усіх приміщеннях забезпечуються комфортні умови ДЛЯ і навчання здобувачів та роботи викладачів.

Кафедра інформатики має власні комп’ютерні класи, площею 294,1 м2, що обладнані 63 комп’ютерами, 1 мультимедійним проекторами для здобувачів вищої освіти.

Навчання здійснюється у навчальних лабораторіях, комп’ютерних класах: 202а, 2026, 202в, 201, 203, 215 аудиторії радіотехнічного корпусу.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення:

Використання віртуального навчального середовища Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та авторських розробок професорсько-викладацького складу

Предметні олімпіади у форматі НМТ