Короткий опис, структура і компоненти | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Короткий опис, структура і компоненти
освітньо-професійної програми
"Комп’ютерний інжиніринг"

Сучасні тенденції розвитку авіа-, ракето-, машинобудування визначають необхідність використання методів комп’ютерного моделювання та розрахунку. Праця сучасного інженера-конструктора без знань в галузі комп’ютерного проектування високотехнологічних систем є дуже ускладнена та нераціональна.

Тому вивчення сучасних програмних комплексів для проектування, моделювання та розрахунку на міцність є обов’язковим атрибутом успішного інженера.

Комп'ютерний інжиніринг - це розробка, виробництво і супровід виробів протягом усього життєвого циклу з використанням комп'ютерних технологій САD / САM / САE та PLM.

В процесі навчання студенти вивчають основи і отримують практичні навички роботи в сучасних системах САD / САM / САE та PLM (Solidworks, Компас, CATIA, Inventor та ін.).

Наші студенти мають високий рівень володіння комп'ютерною технікою в області проектування і дизайну конструкцій, а також моделювання технологічних процесів. Тому професіонали в галузі комп'ютерного інжинірингу є затребуваними на будь-якому сучасному, високотехнологічному, ефективному та провідному підприємстві України та світу. Поглиблене вивчення іноземної мови протягом навчання дає велику перевагу нашим випускникам для отримання достойної роботи.


Гарант освітньо-професійної програми:

Гнитько Олександр Миколайович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної механіки, машинознавства та роботомеханічних систем

Гнитько Олександр Миколайович

[email protected]


Навчальні плани

 2020 рік набору 2021 рік набору 2022 рік набору

2023 рік набору

Предметні олімпіади у форматі НМТ