Короткий опис, структура і компоненти | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Короткий опис, структура і компоненти
освітньо-професійної програми
"Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" 

В останні роки ця освітня програма набула статусу однієї з найпрестижніших. Висококваліфікованих фахівців-фінансистів потребують державні, комерційні, банківські структури, організації й установи, податкові служби, інвестиційні та страхові компанії.

Навчання за фахом дозволяє сформувати у студентів систему знань і навичок професійного фахівця з питань фінансів, банківської справи і страхування, необхідних для розуміння суті і тенденцій розвитку фінансових відносин і їхніх особливостей на міжнародному, державному і корпоративному рівнях, розвитку фінансово-кредитної системи. Спеціальна підготовка надає студентам комплекс знань і практичних навичок в галузі управління фінансами компаній, банківської і страхової справи, організації оперативної фінансової роботи, здійснення стратегічного планування фінансів, аналізу фінансової, управлінської та податкової звітності, вирішення завдань, пов'язаних з плануванням і ефективним використанням фінансових і кредитних ресурсів.

Випускник може працювати на таких посадах:

- керівник фінансової установи,

- керівник фінансового відділу,

- керуючий агентством (страховим, нерухомості і т. д.),

- фінансовий директор,

- начальник відділу (управління) фондових операцій,

- економіст з фінансової роботи,

- фінансовий аналітик з інвестицій і кредитування,

- бухгалтер,

- кредитний інспектор,

- ревізор,

- державний інспектор,

- фінансист.


Гарант освітньо-професійної програми:

Гребенікова Олена Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування

Гребенікова Олена Володимирівна

[email protected]

 


Навчальні плани

 2023 рік набору 2024 рік набору

Предметні олімпіади у форматі НМТ