Академічна мобільність | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність:

На основі двосторонніх договорів між Національним аерокосмічним університетом ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» і технічними закладами України, зокрема: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, ТОВ «482.СОЛЮШНС», ТОВ «SigmaSoftware», ТЗОВ «SoftServe», ТОВ «EpamSystems», ТОВ «НВП «Радікс», ТОВ НВП «Залізничавтоматика».

Міжнародна кредитна мобільність:

На основі двосторонніх договорів між Національним аерокосмічним університетом ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» і навчальними закладами країн-партнерів:

– меморандум про обмін співробітниками та здобувачами вищої освіти та про обмін технологіями та сумісне проведення наукових досліджень з Tallinn University of Technology (Естонія);

– партнерська угода про наукову співпрацю з TALLINNA TEHNIKAULIKOOL (Естонія);

– партнерська угода про наукову співпрацю з University of Newcastle upon Tyne (Великобританія);

– Програма мобільності Erasmus+, Університет Тренто (Италія);

– Стипендіальні програми Німецької Служби Академічних обмінів DAAD;

– Лундський Університет (Швеція), стажування для викладачів;

– Стамбульський технічний університет;

– Академічна мобільність з Магдебурзьким технічним університетом ім. Отто фон Геріке;

– Чеський Технічний Університет у м. Прага Стипендіальна програма Nikola Šohaj;

– Академічна мобільність з Ecole Centralede Nantes (ECN), Франція;

- Академічна мобільність з Університетом Країни Басків, Іспанія.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти:

Навчання здійснюється державною мовою. У певних випадках може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами

Предметні олімпіади у форматі НМТ