Характеристика освітньої програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Характеристика освітньої програми 

Опис предметної області:

Автомобільний транспорт

Галузі знань: 27 «Транспорт»

Спеціальність: 274 «Автомобільний транспорт»

Об’єктами професійної діяльності випускників є:  процеси, пов’язані з усіма етапами життєвого циклу колісних транспортних засобів та інфраструктури  автомобільного транспорту, що відповідають компетентностям бакалавра відповідно до цього стандарту

Цілі навчання: підготовка керівників, професіоналів, фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані теоретичні завдання та прикладні задачі з конструювання автомобілів, їх утримання та застосування за призначенням, а також розв’язання питань створення безпечної інфраструктури автомобільного транспорту на усіх етапах життєвого циклу

Теоретичний зміст предметної області: розділи науки і техніки, які вивчають та поєднують зв'язки і закономірності в теорії руху, конструюванні, експлуатації, відновлені та утилізації рухомого складу та інфраструктури автомобільного транспорту з метою вирішення завдань, пов’язаних з їх безпечною експлуатацією та забезпеченням експлуатаційної надійності

Методи, методики та технології:

- аналітичні, числові та експериментальні дослідження  задач предметної області, а саме:

- основи технології виробництва та відновлення складових автомобілів та об’єктів інфраструктури;

- основи розрахунків елементів конструкцій у сфері опору матеріалів та експлуатаційної надійності;

- основи технології експлуатації, діагностування, модернізації та утилізації рухомого складу та інфраструктури автомобільного транспорту;

- виконання техніко-економічних розрахунків відповідно до змісту предметної області;

- застосування сучасних інформаційних технологій під час навчання та практичної діяльності.

Інструменти та обладнання:

- під час навчання здобувач вчиться застосовувати й використовувати пристрої та прилади для здійснення вимірювання фізичних величин та параметрів з метою отримання характеристик рухомого складу та об’єктів інфраструктури;

- натурні зразки або макети рухомого складу та інфраструктури автомобільного транспорту

- нормативно-технічна документація на об’єкти інфраструктури автомобільного транспорту;

- спеціалізоване програмне забезпечення

- інформаційно-аналітичні інструменти системи підтримання прийняття управлінських рішень галузі 27 Транспорт.

Орієнтація освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра розроблена для здобувачів, які прагнуть стати фахівцями у галузі транспорт

Основний фокус освітньо-професійної програми:

Загальна освіта у галузі транспорт за спеціальністю автомобільний транспорт.

Програма містить дисципліни загальної та професійної підготовки, що мають інтегральний характер, змістовно спрямовані навчальні дисципліни обов’язкового і вільного вибору здобувачів для забезпечення підготовки фахівців у сфері автомобільного транспорту.

Особливості освітньо-професійної програми:

Освітня програма спрямована на вивчення організації експлуатації та ремонту на автотранспортних підприємствах, забезпечення широкого кола послуг обслуговування клієнтів. Вивчення технологічних процесів зміцнення та відновлення деталей і володіння обладнанням для їх реалізації з активним застосуванням систем комп’ютерного моделювання з урахування специфіки аерокосмічної галузі

Предметні олімпіади у форматі НМТ