Центр CAD/CAM/CAE/PLM | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Навчально-науково-виробничий центр CAD/CAM/CAE/PLM

Відкриті інформаційні та комп'ютерні інтегровані технології є основою якості та ефективності виробництва, науки і навчального процесу.

У навчально-науково-виробничому центрі CAD/CAM/CAE/PLM Національного аерокосмічного університету ім. Н.Є. Жуковського "ХАІ", розроблена методологія створення авіаційної техніки із застосуванням систем CATIA, SIEMENS NX, NASТRAN NX, ANSYS, Компас.

У центрі реалізується концепція підготовки студентів, фахівців промисловості, науки і освіти до роботи в умовахкомп'ютерних інтегрованих виробництв.

Навчання студентів роботі у відкритих інформаційних та комп'ютерних інтегрованих системах починається на першихкурсах з вивчення легких і середніх CAD/CAM, системи Компас і продовжується вивчення на старших курсах освоєннямсистем CATIA, SIEMENS NX, NASТRAN NX, ANSYS.

Навики роботи в цих системах закріплюються в ході курсового та дипломного проектування. Заняття проводятьдосвідчені викладачі та фахівці, що забезпечує ефективне освоєння зазначених систем та методології комп'ютерногомоделювання, аналізу, підготовки виробництва та управління процесом створення авіаційної техніки.

За допомогою комп'ютерних інтегрованих систем, CAD/CAM/СAE CATIA і SIEMENS NX, студенти, викладачі та співробітники університету виконують роботи з конструювання та моделюваннярізних літальних апаратів та їх конструктивних елементів, проектують технологічну оснастку,створюють керуючі програми для верстатів з ЧПУ, проводять аналіз напружено -деформованого стану елементівконструкції за домопогою систем NASТRAN NX і ANSYS.

Локальні інформаційно-обчислювальні мережі навчально-науково-виробничого центру об'єднані з локальними мережами кафедр університету. Доступ до глобальної інформаційної мережі Internet забезпечуєінтеграцію навчального центру з провідними авіаційнми, освітніми та науковими центрами України та світу, дозволяєоперативно обмінюватися інформацією з ними.

Фахівці навчально-науково-виробничого центру виконують наукові дослідження з розробки методик інтегрованогопроектування, конструювання, інженерного аналізу і підготовки виробництва авіаційної техніки за допомогоюкомп'ютерних систем.

Навчально-методична, наукова і технічна документація створюється на різних мовах і передається як на паперових носіях за допомогоюпринтерів і плотерів форматів від A4 до А0, так і в електронному вигляді на різноманітніх носіях.

На базі навчально-науково-виробничого центру проводяться міжнародні науково-методичні конференції, і видається збірник наукових праць ХАІ "Відкриті інформаційні та комп'ютерні інтегровані технології".

        

Структура центру

Контактна інформація:

  • ХАІ, Літакобудівний корпуc (2), перший поверх, к. 120
  • тел. +380 (57) 788-43-63
  • керівник: професор кафедри проектування літаків та вертольотів, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Гребеніков Олександр Григорович
  • електронна пошта: cadcamcae@khai.edu

Історія створення

Он-лайн тестування з «Математики» і «Української мови» у форматі ЗНО