Навчально-науково-виробничий центр CAD/CAM/CAE/PLM | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаНавчально-науково-виробничий центр CAD/CAM/CAE/PLM

Навчально-науково-виробничий центр CAD/CAM/CAE/PLM
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Відкриті інформаційні та комп'ютерні інтегровані технології є основою якості та ефективності виробництва, науки і навчального процесу.

У навчально-науково-виробничому центрі CAD/CAM/CAE/PLM Національного аерокосмічного університету ім. Н.Є. Жуковського "ХАІ", розроблена методологія створення авіаційної техніки із застосуванням систем CATIA, SIEMENS NX, NASТRAN NX, ANSYS, Компас.

У центрі реалізується концепція підготовки студентів, фахівців промисловості, науки і освіти до роботи в умовахкомп'ютерних інтегрованих виробництв.

Навчання студентів роботі у відкритих інформаційних та комп'ютерних інтегрованих системах починається на першихкурсах з вивчення легких і середніх CAD/CAM, системи Компас і продовжується вивчення на старших курсах освоєннямсистем CATIA, SIEMENS NX, NASТRAN NX, ANSYS.

Навики роботи в цих системах закріплюються в ході курсового та дипломного проектування. Заняття проводятьдосвідчені викладачі та фахівці, що забезпечує ефективне освоєння зазначених систем та методології комп'ютерногомоделювання, аналізу, підготовки виробництва та управління процесом створення авіаційної техніки.

За допомогою комп'ютерних інтегрованих систем, CAD/CAM/СAE CATIA і SIEMENS NX, студенти, викладачі та співробітники університету виконують роботи з конструювання та моделюваннярізних літальних апаратів та їх конструктивних елементів, проектують технологічну оснастку,створюють керуючі програми для верстатів з ЧПУ, проводять аналіз напружено -деформованого стану елементівконструкції за домопогою систем NASТRAN NX і ANSYS.

Локальні інформаційно-обчислювальні мережі навчально-науково-виробничого центру об'єднані з локальними мережами кафедр університету. Доступ до глобальної інформаційної мережі Internet забезпечуєінтеграцію навчального центру з провідними авіаційнми, освітніми та науковими центрами України та світу, дозволяєоперативно обмінюватися інформацією з ними.

Фахівці навчально-науково-виробничого центру виконують наукові дослідження з розробки методик інтегрованогопроектування, конструювання, інженерного аналізу і підготовки виробництва авіаційної техніки за допомогоюкомп'ютерних систем.

Навчально-методична, наукова і технічна документація створюється на різних мовах і передається як на паперових носіях за допомогоюпринтерів і плотерів форматів від A4 до А0, так і в електронному вигляді на різноманітніх носіях.

На базі навчально-науково-виробничого центру проводяться міжнародні науково-методичні конференції, і видається збірник наукових праць ХАІ "Відкриті інформаційні та комп'ютерні інтегровані технології".        

Структура центру:

- Лабораторія моделювання авіаційної техніки за допомогою системи CATIA (за допомогою ліцензійної комп'ютерної інтегрованної системи CAD/CAM/СAE CATIA студенти, викладачі та співробітники університету виконують роботи з конструювання та моделювання різних літальних апаратів та їх конструктивних елементів)

- Лабораторія моделювання авіаційної техніки за допомогою системи SIEMENS NX (за допомогою ліцензійної комп'ютерної інтегрованної системи CAD/CAM/СAE/PLM SIEMENS NX студенти, викладачі та співробітники університету виконують роботи з конструювання та моделювання різних літальних апаратів та їх конструктивних елементів)

- Лабораторія моделювання авіаційної техніки за допомогою системи КОМПАС (навчання студентів роботі у відкритих інформаційних та комп'ютерних інтегрованих системах починається на перших курсах з вивчення легких і середніх CAD/CAM, таких як ліцензійна система "КОМПАС") 

- Лабораторія моделювання процесів за допомогою систем CAD/CAM/CAE (за допомогою комп'ютерних інтегрованих систем, CAD/CAM/СAE виконуються роботи з конструювання та моделювання різних літальних апаратів та їх конструктивних елементів, проектування технологічної оснастки, створення керуючих програми для верстатів з ЧПК) 

- Лабораторія відкритих інформаційних технологій (забезпечує використання новітніх інформаційних технологій у навчальному процесі; організовує доступ студентам та працівникам до мережі Інтернет в комп’ютерному класі лабораторії; організовує пошук необхідної інформації, здійснення електронного документообігу, допомогу користувачам в здійсненні пошукових запитів у використанні комунікаційних і мультимедійних програмних засобах; організовує проведення занять з підвищення кваліфікації працівників університету; надає юридичну і оперативну підтримку, забезпечення матеріально-технічної бази для здійснення роботи центру та контроль і оперативний ремонт техніки) 

- Лабораторія інженерного аналізу (за допомогою комп'ютерних інтегрованих систем, CAD/CAM/СAE  виконуються роботи з конструювання та моделювання різних літальних апаратів та їх конструктивних елементів та аналіз напружено - деформованого стану елементів конструкції) 

- Лабораторія інженерної лінгвістики (створення навчально-методичної, наукової і технічної документації на різних мовах; професійний переклад технічної літератури з використанням  української та англійської мови; обробка документів у електронному вигляді та підготовка їх до друку) 

- Лабораторія системного програмного забезпечення (розробка, впровадження та вивчення новітнього програмного забезпечення для навчального процесу у галузі системного адміністрування локальних мереж; керування серверам безпеки під керуванням операційної системи FreeBSD з використанням штатних засобів системи так і використання системи pfSence; налаштування та забезпечення роботи комп'ютерних класів для навчального процесу; керування доменами мережі Microsoft; адміністрування локальними мережами підлеглих підрозділів: розподіл локальних мереж на підрозділи та їх взаємне використання; керування локальною мережею з використанням бездротового зав'язку Wi-Fi; керування серверами електронної пошти під керуванням операційної системи FreeBSD, поштова система PostfixDovecot; впровадження програмного забезпечення з відкритим початковим кодом для серверів та клієнтів; впровадження програмного забезпечення для дистанційного навчання: BlueButtonATutor; обслуговування робочих місць з використанням операційих систем Microsoft WindowsUbuntu; обслуговування робочих місць з використанням віддалених робочих місць - система віддалених терміналів; віртуалізація програмного забезпечення, операційних систем - Microsoft Hyper-VVMWare vSphere ESXi, Oracle VirtualBox; керування мережевими ліцензіями для систем CAD/CAM/CAE таких як - CATIASIEMENS NXKOMПAC; розробка програмного забезпечення для навчального процесу: розробка програмного комплексу лабораторних робіт з веб інтерфейсом для першого факультету - мова програмування Java; керування матеріалами що розміщуються на сайті університету; керування Microsoft DreamSparkDreamSpark)

- Лабораторія технічного забезпеченняозробка і проведення організаційних і технічних засобів щодо своєчасного та якісного обслуговування і експлуатації комп'ютерного і периферійного обладнання, своєчасне проведення ремонтних робіт; організація, експлуатація та технічне обслуговування безперебійної цілодобової роботи мережі ІНТРЕНТЕТ і систем CAD/CAM/CAE; навчання і проведення періодичних перевірок знань технічного персоналу центра котрі пов'язані з експлуатацією і ремонтом електронного обладнання; своєчасне оформлення замовлень на обладнання та комплектуючих для ремонтних і експлуатаційних потреб. Прийняття до експлуатації нового обладнання та його модернізація; перевірка знань і проведення інструктажів з технічної безпеки, електричної безпеки, охорони праці, пожежної і радіаційної безпеки; перевірка обов'язків працівників відповідно до посадових інструкцій)

Контактна інформація:

ХАІ, Літакобудівний корпуc (2), перший поверх, к. 120.

тел. +380 (57) 788-43-63, черговий

Керівник: професор кафедри проектування літаків та вертольотів,
доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України
Гребеніков Олександр Григорович

електронна пошта: [email protected]

Історія створення

Предметні олімпіади у форматі НМТ