Програми фахових вступних випробувань та співбесід для вступу на освітню ступінь «Магістр» на основі НРК6 та НРК7 | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаВступникуМайбутнім магістрамПрограми фахових вступних випробувань та співбесід для вступу на освітню ступінь «Магістр» на основі НРК6 та НРК7

Програми фахових вступних випробувань та співбесід
для вступу на навчання для здобуття
освітнього ступеня "Магістр" на основі НРК6 та НРК7

Програма співбесіди з іноземної мови

Код та назва спеціальності

Освітня програма

Освітньо-професійна програма

Освітньо-наукова програма

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Документознавство та інформаційна діяльність

завантажити-

035 Філологія
(035.10 Прикладна лінгвістика)

Прикладна лінгвістика

завантажити-

051 Економіка

Економіка підприємства

завантажити-

053 Психологія

Психологічне консультування та психотерапія

завантажити-

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

завантажити-

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Фінанси, банківська справа та страхування

завантажити-

073 Менеджмент

Менеджмент

завантажити-
073 Менеджмент

Управління проектами

завантажити-

075 Маркетинг

Маркетинг

завантажити-

081 Право

Право

завантажити

-

101 Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

завантажити-

103 Науки про Землю

Космічний моніторинг Землі

завантажити-

113 Прикладна математика

Обчислювальний інтелект

завантажити-

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

завантажитизавантажити

122 Комп'ютерні науки

Інтелектуальні системи та технології

завантажити-

122 Комп'ютерні науки

Інформаційні технології проектування

завантажитизавантажити

122 Комп'ютерні науки

Комп'ютеризація обробки інформації та управління

завантажити-
123 Комп'ютерна інженерія

Системне програмування

завантажитизавантажити

124 Системний аналіз

Системний аналіз і управління

завантажити-

125 Кібербезпека та захист інформації

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

завантажити-

126 Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології підтримки віртуальних середовищ

завантажити-

131 Прикладна механіка 

Динаміка і міцність машин

завантажити-

131 Прикладна механіка 

Робототехнічні системи та комплекси

завантажити-

133 Галузеве машинобудування

Комп'ютерний інжиніринг

завантажити-

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Авіаційні двигуни та енергетичні установки

завантажитизавантажити

134 Aerospace Engineering

Aircraft Engines and Power Plants

downloaddownload

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Проектування, виробництво та сертифікація авіаційної техніки

завантажитизавантажити

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Ракетно-космічна техніка

завантажитизавантажити

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

завантажити-

142 Енергетичне машинобудування

Газотурбінні установки і компресорні станції

завантажити-

144 Теплоенергетика 

Інжиніринг та експлуатація теплоенергетичних систем

завантажити-

163 Біомедична інженерія

Біомедична інформатика та радіоелектроніка

завантажити-

172 Електронні комунікації та радіотехніка

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

завантажити-

172 Електронні комунікації та радіотехніка

Інформаційні мережі зв’язку

завантажитизавантажити

173 Авіоніка

Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів

завантажити-

174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Інженерія мобільних додатків

завантажити -

174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

завантажити -
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехнікаКомп'ютерні технології проектування та виробництвазавантажити
175 Інформаційно-вимірювальні технологіїЯкість, стандартизація та сертифікаціязавантажити
176 Мікро- та наноситемна технікаМікро- та наноситемна техніказавантажити-

193 Геодезія та землеустрій

Геоінформаційні системи і технології

завантажити-

262 Правоохоронна діяльність

Правоохоронна діяльність

завантажити 

272 Авіаційний транспорт

Інтелектуальні транспортні системи

завантажити-

272 Авіаційний транспорт

Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

завантажитизавантажити

274 Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство

завантажити-

 281 Публічне управління та адміністрування

Управління та адміністрування регіональних економічних систем

завантажити-

Предметні олімпіади у форматі НМТ