bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Програми вступних випробувань
  ГоловнаАбітурієнтуМайбутнім магістрамПрограми вступних випробувань

  Програми вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня «магістр» у 2020 році 

   

  • Програма вступного іспиту з іноземної мови англійська, німецька, французька для вступу на освітній ступень "Магістр" для тих, хто вже має освітній ступень "Магістр" або освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст" здобутий за іншою спеціальністю.

  Код та назва спеціальності

  Назва освітньої програми

  Факультет

  Тип програми магістра

   Освітньо-професійна  Освітньо-наукова 
   Фаховий  іспит

  Додатковий фаховий іспит

   Фаховий іспит

  Додатковий фаховий іспит

   029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

  Документознавство та інформаційна діяльність

  8

  завантажити

  завантажити

   

   

   035 Філологія

  035.10 Прикладна лінгвістика

  7

  завантажити

  завантажити

   

   

   051 Економіка

  Економіка підприємства

  6

  завантажити

  завантажити

   

   

  Світова економіка

  6

  завантажити

  завантажити

   

   

   053 Психологія

  Психологічне консультування та психотерапія

  7

  завантажити

  завантажити

   

   

   071 Облік і оподаткування

  Облік і оподаткування

  6

  завантажити

  завантажити

   

   

   072 Фінанси, банківська справа та страхування

  Фінанси, банківська справа та страхування

  6

  завантажити

  завантажити

   

   

   073 Менеджмент

  Менеджмент

  6

  завантажити

  завантажити

   

   

  Логістика

  6

  завантажити

  завантажити

   

   

  Управління проектами

  6

  завантажити

  завантажити

   

   

   075 Маркетинг

  Маркетинг

  6

  завантажити

  завантажити

   

   

   076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

  Експертиза товарів та послуг

  6

  завантажити

  завантажити

   

   

   101 Екологія

  Екологія та охорона навколишнього середовища

  1

  завантажити

  завантажити

   

   

   103 Науки про Землю

  Космічний моніторинг Землі

  4

  завантажити

  завантажити

   

   

   113 Прикладна математика

  Обчислювальний інтелект

  3

  завантажитизавантажити 

   

   121 Інженерія програмного забезпечення

  Інженерія програмного забезпечення

  6

  завантажити

  завантажити

  завантажити

  завантажити

   122 Комп'ютерні науки

  Інтелектуальні системи та технології

  3

  завантажити

  завантажити

   

   

   Інформаційні технології проектування

  1

  завантажити

  завантажити

  завантажити

  завантажити 

  Комп'ютеризація обробки інформації та управління

  3

  завантажити

  завантажити

   

   

   123 Комп'ютерна інженерія

  Комп’ютерні системи та мережі

  5

  завантажити

  завантажити

  завантажити

  завантажити

  Програмовні мобільні системи та Інтернет речей

  5

  завантажити 

  завантажити

   завантажити

  завантажити

  Системне програмування

  5

  завантажити 

  завантажити

   завантажити

  завантажити

   124 Системний аналіз

  Системний аналіз і управління

  4

  завантажити

  завантажити

   

   

   125 Кібербезпека

  Безпека інформаційних і комунікаційних систем

  5

  завантажити

  завантажити

    

   131 Прикладна механіка 

  Динаміка і міцність машин

  1

  завантажити

  завантажити

   

   

  Інженерія логістичних систем

  2

  завантажити

  завантажити

   

   

  Роботомеханічні системи та комплекси

  2

  завантажити

  завантажити

   

   

   133 Галузеве машинобудування

  Комп'ютерний інжиніринг

  2

  завантажити

  завантажити

   

   

   134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

  Авіаційні двигуни та енергетичні установки

  2

  завантажити

  завантажити

   

   

  Випробування та сертифікація літальних апаратів

  1

  завантажити

  завантажити

   

   

  Літаки і вертольоти

  1

  завантажитизавантажитизавантажитизавантажити 

  Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів

  4

  завантажитизавантажитизавантажитизавантажити 

  Ракетні двигуни та енергетичні установки

  4

  завантажити

  завантажити

  завантажити

  завантажити

  Ракетні та космічні комплекси

  4

  завантажити

  завантажити

  завантажити

  завантажити

  Супутники, двигуни та енергетичні установки

  4

  завантажитизавантажитизавантажитизавантажити

  Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок

  2

  завантажитизавантажити  

  Технології виробництва та ремонту літальних апаратів

  1

  завантажити завантажити завантажитизавантажити 

   141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

  4

  завантажитизавантажитизавантажитизавантажити

  Енергетичний менеджмент та енергоефективність

  4

  завантажити завантажити завантажити завантажити 

   142 Енергетичне машинобудування

  Газотурбінні установки і компресорні станції

  2

  завантажити

  завантажити

   

   

   144 Теплоенергетика 

  Енергетичний менеджмент

  2

  завантажити

  завантажити

   

   

   151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

  Інженерія мобільних додатків

  3

  завантажити

  завантажити

   

   

  Комп'ютерні системи технічного зору

  3

  завантажити

  завантажити

   

   

  Комп'ютерні технології проектування та виробництва

  2

  завантажити

  завантажити

   

   

  Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

  3

  завантажити

  завантажити

   

   

   152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

  Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи

  3

  завантажити

  завантажити

   

   

  Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції

  3

  завантажити

  завантажити

   

   

  Якість, стандартизація та сертифікація

  3

  завантажити

  завантажити

   

   

   163 Біомедична інженерія

  Біомедична інформатика та радіоелектроніка

  5

  завантажитизавантажити 

   

   172 Телекомунікації та радіотехніка

  Радіоелектронні комп’ютеризовані засоби

  5

  завантажити

  завантажити

   

   

  Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

  5

  завантажити

  завантажити

   

   

  Інформаційні мережі зв’язку

  5

  завантажити

  завантажити

   

   

   173 Авіоніка

  Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів

  3

  завантажити

  завантажити

   

   

   193 Геодезія та землеустрій

  Геоінформаційні системи і технології

  4

  завантажити

  завантажити

   

   

   272 Авіаційний транспорт

  Інтелектуальні транспортні системи

  3

  завантажити

  завантажити

   

   

  Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

  1

  завантажити

  завантажити

  завантажити

  завантажити

   274 Автомобільний транспорт

  Автомобілі та автомобільне господарство

  1

  завантажити

  завантажити

   

   

   281 Публічне управління та адміністрування

  Управління та адміністрування регіональних економічних систем

  6

  завантажити

  завантажити

   

   

   

  Примітка.

  Факультет № 1 – «Літакобудування»

  Факультет № 2 – «Авіаційних двигунів»

  Факультет № 3 – «Систем управління літальних апаратів»

  Факультет № 4 – «Ракетно-космічної техніки»

  Факультет № 5 – «Радіоелектроніки, комп’ютерних систем та інфокомунікацій»

  Факультет № 6 – «Програмної інженерії та бізнесу»

  Факультет № 7 – «Гуманітарний»

  Факультет № 8 – «З підготовки іноземних громадян»

  Програми вступних випробувань

  Отримай 20 балів до сертифікату ЗНО з математики

  Дізнатися