bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Програми вступних випробувань для вступу на освітню ступінь «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
  ГоловнаАбітурієнтуМайбутнім магістрамПрограми вступних випробувань для вступу на освітню ступінь «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

  Програми вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття
  освітнього ступеня "Магістр" на основі вже здобутого ступеня вищої освіти

  Програми вступного іспиту з іноземної мови англійська, німецька, французька для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня "Магістр" для тих, хто вже має освітній ступень "Магістр" або освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст" здобутий за іншою спеціальністю.

  Код та назва спеціальності

  Освітня програма

  Освітньо-професійна програма

  Освітньо-наукова програма

  029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

  Документознавство та інформаційна діяльність

  завантажити-

  035 Філологія

  035.10 Прикладна лінгвістика

  завантажити-

  051 Економіка

  Економіка підприємства

  завантажити-
  051 Економіка

  Світова економіка

  завантажити-

  053 Психологія

  Психологічне консультування та психотерапія

  завантажити-

  071 Облік і оподаткування

  Облік і оподаткування

  завантажити-

  072 Фінанси, банківська справа та страхування

  Фінанси, банківська справа та страхування

  завантажити-

  073 Менеджмент

  Менеджмент

  завантажити-
  073 Менеджмент

  Логістика

  завантажити-
  073 Менеджмент

  Управління проектами

  завантажити-

  075 Маркетинг

  Маркетинг

  завантажити-

  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

  Експертиза товарів та послуг

  завантажити-

  101 Екологія

  Екологія та охорона навколишнього середовища

  завантажити-

  103 Науки про Землю

  Космічний моніторинг Землі

  завантажити-

  113 Прикладна математика

  Обчислювальний інтелект

  завантажити-

  121 Інженерія програмного забезпечення

  Інженерія програмного забезпечення

  завантажитизавантажити

  122 Комп'ютерні науки

  Інтелектуальні системи та технології

  завантажити-

  122 Комп'ютерні науки

   Інформаційні технології проектування

  завантажитизавантажити

  122 Комп'ютерні науки

  Комп'ютеризація обробки інформації та управління

  завантажити-

  123 Комп'ютерна інженерія

  Комп’ютерні системи та мережі

  завантажитизавантажити
  123 Комп'ютерна інженерія

  Програмовні мобільні системи та Інтернет речей

  завантажити  завантажити
  123 Комп'ютерна інженерія

  Системне програмування

  завантажити  завантажити

  124 Системний аналіз

  Системний аналіз і управління

  завантажити-

  125 Кібербезпека

  Безпека інформаційних і комунікаційних систем

  завантажитизавантажити

  131 Прикладна механіка 

  Динаміка і міцність машин

  завантажити-

  131 Прикладна механіка 

  Інженерія логістичних систем

  завантажити-

  131 Прикладна механіка 

  Роботомеханічні системи та комплекси

  завантажити-

  133 Галузеве машинобудування

  Комп'ютерний інжиніринг

  завантажити-

  134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

  Авіаційні двигуни та енергетичні установки

  завантажитизавантажити

  134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

  Випробування та сертифікація літальних апаратів

  завантажити-

  134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

  Літаки і вертольоти

  завантажитизавантажити

  134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

  Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів

  завантажитизавантажити

  134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

  Ракетні двигуни та енергетичні установки

  завантажитизавантажити

  134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

  Ракетні та космічні комплекси

  завантажитизавантажити

  134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

  Супутники, двигуни та енергетичні установки

  завантажитизавантажити

  134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

  Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок

  завантажитизавантажити

  134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

  Технології виробництва та ремонту літальних апаратів

  завантажити завантажити

  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

  завантажитизавантажити

  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  Енергетичний менеджмент та енергоефективність

  завантажити завантажити 

  142 Енергетичне машинобудування

  Газотурбінні установки і компресорні станції

  завантажити-

  144 Теплоенергетика 

  Комп'ютерно-інтегровані технології проектування енергетичних систем

  завантажити-

  151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

  Інженерія мобільних додатків

  завантажити-

  151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

  Комп'ютерні системи технічного зору

  завантажити-

  151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

  Комп'ютерні технології проектування та виробництва

  завантажити-

  151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

  Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

  завантажити-

  152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

  Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи

  завантажити-

  152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

  Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції

  завантажити-

  152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

  Якість, стандартизація та сертифікація

  завантажити-

  163 Біомедична інженерія

  Біомедична інформатика та радіоелектроніка

  завантажити-

  172 Телекомунікації та радіотехніка

  Радіоелектронні комп’ютеризовані засоби

  завантажити-

  172 Телекомунікації та радіотехніка

  Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

  завантажитизавантажити

  172 Телекомунікації та радіотехніка

  Інформаційні мережі зв’язку

  завантажитизавантажити

  173 Авіоніка

  Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів

  завантажити-

  193 Геодезія та землеустрій

  Геоінформаційні системи і технології

  завантажити-

  272 Авіаційний транспорт

  Інтелектуальні транспортні системи

  завантажити-

  272 Авіаційний транспорт

  Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

  завантажитизавантажити

   274 Автомобільний транспорт

  Автомобілі та автомобільне господарство

  завантажити-

   281 Публічне управління та адміністрування

  Управління та адміністрування регіональних економічних систем

  завантажити-

  Щодо організації діяльності Університету в умовах карантину

  Переглянути