bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Програми вступних випробувань
HomeApplicantFor future masters Програми вступних випробувань

Програми вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня «магістр» у 2019 році 

Спеціальність

Освітня програма

Факультет

Освітньо-професійна програма

Освітньо-наукова програма

Фаховий іспит

Додатковий фаховий іспит

Фаховий іспит

Додатковий фаховий іспит

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Документознавство та інформаційна діяльність

7

+

+

 

 

035 Філологія

035.10 Прикладна лінгвістика

7

+

+

 

 

051 Економіка

Економіка підприємства

6

+

+

 

 

Світова економіка

6

+

+

 

 

053 Психологія

Психологічне консультування та психотерапія

7

+

+

 

 

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

6

+

+

 

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

6

+

+

 

 

073 Менеджмент

Менеджмент

6

+

+

 

 

Логістика

6

+

+

 

 

Управління проектами

6

+

+

 

 

075 Маркетинг

Маркетинг

6

+

+

 

 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Експертиза товарів та послуг

6

+

+

 

 

101 Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

1

+

+

 

 

103 Науки про Землю

Космічний моніторинг Землі

4

+

+

 

 

113 Прикладна математика

Обчислювальний інтелект

3

+

+

 

 

121 Інженерія програмного забезпечення

Хмарні обчислення та Інтернет речей

6

+

+

+

+

122 Комп'ютерні науки

Інтелектуальні системи та технології

3

+

+

 

 

Інформаційні технології проектування

1

+

+

+

+

Комп'ютеризація обробки інформації та управління

3

+

+

 

 

Системне проектування

1

+

+

 

 

123 Комп'ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

5

+

+

+

+

Програмовні мобільні системи та Інтернет речей

5

+

+

+

+

Системне програмування

5

+

+

+

+

124 Системний аналіз

Системний аналіз і управління

4

+

+

 

 

125 Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

5

+

+

 

 

Кібербезпека індустріальних систем

5

+

+

 

 

131 Прикладна механіка 

Динаміка і міцність машин

1

+

+

 

 

Інженерія логістичних систем

2

+

+

 

 

Роботомеханічні системи та комплекси

2

+

+

 

 

133 Галузеве машинобудування

Комп'ютерний інжиніринг

2

+

+

 

 

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Авіаційні двигуни та енергетичні установки

2

+

+

+

+

Аеродинаміка літальних апаратів

1

+

+

+

+

Випробування та сертифікація літальних апаратів

1

+

+

+

+

Літаки і вертольоти

1

+

+

+

+

Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів

4

+

+

+

+

Ракетні двигуни та енергетичні установки

4

+

+

+

+

Ракетні та космічні комплекси

4

+

+

+

+

Супутники, двигуни та енергетичні установки

4

+

+

+

+

Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок

2

+

+

 

 

Технології виробництва та ремонту літальних апаратів

1

+

+

+

+

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Енергетичний менеджмент та енергоефективність

4

+

+

 

 

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

4

+

+

 

 

142 Енергетичне машинобудування

Газотурбінні установки і компресорні станції

2

+

+

 

 

144 Теплоенергетика 

Енергетичний менеджмент

2

+

+

 

 

Комп'ютерно-інтегровані технології

2

+

+

 

 

Теплофізика

2

+

+

 

 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Інженерія мобільних додатків

3

+

+

 

 

Комп'ютерні системи технічного зору

3

+

+

 

 

Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

3

+

+

 

 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи

3

+

+

 

 

Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції

3

+

+

 

 

Якість, стандартизація та сертифікація

3

+

+

 

 

163 Біомедична інженерія

Біомедична інформатика та радіоелектроніка

5

+

+

 

 

172 Телекомунікації та радіотехніка

Радіоелектронні комп’ютеризовані засоби

5

+

+

 

 

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

5

+

+

 

 

Інформаційні мережі зв’язку

5

+

+

 

 

Технології та засоби телекомунікацій

5

+

+

 

 

173 Авіоніка

Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів

3

+

+

 

 

193 Геодезія та землеустрій

Геоінформаційні системи і технології

4

+

+

 

 

272 Авіаційний транспорт

Інтелектуальні транспортні системи

3

+

+

 

 

Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

1

+

+

+

+

274 Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство

1

+

+

 

 

281 Публічне управління та адміністрування

Управління та адміністрування регіональних економічних систем

6

+

+

 

 

 

Примітка.

Факультет № 1 – «Літакобудування»

Факультет № 2 – «Авіаційних двигунів»

Факультет № 3 – «Систем управління літальних апаратів»

Факультет № 4 – «Ракетно-космічної техніки»

Факультет № 5 – «Радіоелектроніки, комп’ютерних систем та інфокомунікацій»

Факультет № 6 – «Програмної інженерії та бізнесу»

Факультет № 7 – «Гуманітарний»

 

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Discover