Перелік спеціальностей, за якими в Університеті відкрито набір студентів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня "Магістр" на основі НРК6 та НРК7 (денна форма навчання) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаВступникуМайбутнім магістрамПерелік спеціальностей, за якими в Університеті відкрито набір студентів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня "Магістр" на основі НРК6 та НРК7 (денна форма навчання)

Перелік спеціальностей, за якими в Національному аерокосмічному університеті
ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
відкрито набір студентів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня "Магістр"
на основі НРК6 та НРК7 (денна форма навчання)

ОП "Документознавство та інформаційна діяльність" ОП "Прикладна лінгвістика" ОП "Економіка підприємства"

ОП "Психологічне консультування та психотерапія" ОП "Облік і оподаткування" ОП "Фінанси, банківська справа та страхування"

ОП "Менеджмент" ОП "Управління проектами" ОП "Маркетинг"

ОП "Право" ОП "Екологія та охорона навколишнього середовищ" ОП "Космічний моніторинг Землі"

ОП "Обчислювальний інтелект" ОП "Інженерія програмного забезпечення" ОП "Інтелектуальні системи та технології"

ОП "Інформаційні технології проектування" ОП "Комп'ютеризація обробки інформації та управління" ОП "Системне програмування"

ОП "Системний аналіз і управління" ОП "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" ОП "Інформаційні системи та технології підтримки віртуальних середовищ"

ОП "Динаміка та міцність машин" ОП "Інженерія логістичних систем" ОП "Роботомеханічні системи та комплекси"

ОП "Комп'ютерний інжиніринг" ОП "Авіаційні двигуни та енергетичні установки" ОП "Проектування, виробництво та сертифікація авіаційної техніки"

ОП "Ракетно-космічна техніка" ОП "Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії" ОП "Газотурбінні установки і компресорні станції"

ОП "Інжиніринг та експлуатація теплоенергетичних систем" ОП "Біомедична інформатика та радіоелектроніка" ОП "Інформаційні мережі зв’язку"

ОП "Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси" ОП "Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів" ОП "Інженерія мобільних додатків"

ОП "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва" ОП "Комп'ютерні технології проектування та виробництва" ОП "Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи"

ОП "Якість, стандартизація та сертифікація" ОП "Геоінформаційні системи і технології" ОП "Правоохоронна діяльність"

ОП "Інтелектуальні транспортні системи" ОП "Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів" ОП "Автомобілі та автомобільне господарство"

ОП "Управління та адміністрування регіональних економічних систем"

Вступнику