Перелік спеціальностей, за якими в Університеті відкрито набір студентів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня "Магістр" на основі вже здобутого ступеня вищої освіти (денна форма навчання) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаАбітурієнтуМайбутнім магістрамПерелік спеціальностей, за якими в Університеті відкрито набір студентів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня "Магістр" на основі вже здобутого ступеня вищої освіти (денна форма навчання)

Перелік спеціальностей, за якими в Національному аерокосмічному університеті
ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
відкрито набір студентів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня "Магістр"
на основі вже здобутого ступеня вищої освіти (денна форма навчання)

Код та назва спеціальності

Назва освітньої програми

Факультет

Освітньо-професійна програма

Освітньо-наукова програма 

Іноземці

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Документознавство та інформаційна діяльність

Факультет міжнародних комунікацій та підготовки іноземних громадян

Так

Ні

Ні

035 Філологія

035.10 Прикладна лінгвістика

Гуманітарно-правовий факультет

Так

Ні

Ні

051 Економіка

Економіка підприємства

Факультет програмної інженерії та бізнесу

Так

Ні

Так

051 Економіка

Світова економіка

Факультет програмної інженерії та бізнесу

Так

Ні

Так

053 Психологія

Психологічне консультування та психотерапія

Гуманітарно-правовий факультет

Так

Ні

Так

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Факультет програмної інженерії та бізнесу

Так

Ні

Так

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Факультет програмної інженерії та бізнесу

Так

Ні

Так

073 Менеджмент

Менеджмент

Факультет програмної інженерії та бізнесу

Так

Ні

Так

073 Менеджмент

Логістика

Факультет програмної інженерії та бізнесу

Так

Ні

Так

073 Менеджмент

Управління проектами

Факультет програмної інженерії та бізнесу

Так

Ні

Так

075 Маркетинг

Маркетинг

Факультет програмної інженерії та бізнесу

Так

Ні

Так

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Експертиза товарів та послуг

Факультет програмної інженерії та бізнесу

Так

Ні

Ні

101 Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

Факультет літакобудування

Так

Ні

Так

103 Науки про Землю

Космічний моніторинг Землі

Факультет ракетно-космічної техніки

Так

Ні

Ні

113 Прикладна математика

Обчислювальний інтелект

Факультет систем управління літальних апаратів

Так

Ні

Так

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

Факультет програмної інженерії та бізнесу

Так

Так

Ні

122 Комп'ютерні науки

Інтелектуальні системи та технології

Факультет систем управління літальних апаратів

Так

Ні

Так

122 Комп'ютерні науки

Інформаційні технології проектування

Факультет літакобудування

Так

Так

Так

122 Комп'ютерні науки

Комп'ютеризація обробки інформації та управління

Факультет систем управління літальних апаратів

Так

Ні

Ні

123 Комп'ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

Факультет радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій

Так

Так

Так

123 Комп'ютерна інженерія

Програмовні мобільні системи та Інтернет речей

Факультет радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій

Так

Так

Так

123 Комп'ютерна інженерія

Системне програмування

Факультет радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій

Так

Так

Так

124 Системний аналіз

Системний аналіз і управління

Факультет ракетно-космічної техніки

Так

Ні

Ні

125 Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Факультет радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій

Так

Так

Так

131 Прикладна механіка

Динаміка і міцність машин

Факультет літакобудування

Так

Ні

Ні

131 Прикладна механіка

Інженерія логістичних систем

Факультет авіаційних двигунів

Так

Ні

Ні

131 Прикладна механіка

Роботомеханічні системи та комплекси

Факультет авіаційних двигунів

Так

Ні

Ні

133 Галузеве машинобудування

Комп'ютерний інжиніринг

Факультет авіаційних двигунів

Так

Ні

Ні

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Авіаційні двигуни та енергетичні установки

Факультет авіаційних двигунів

Так

Так

Так

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Випробування та сертифікація літальних апаратів

Факультет літакобудування

Так

Ні

Ні

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Літаки і вертольоти

Факультет літакобудування

Так

Так

Так

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів

Факультет ракетно-космічної техніки

Так

Так

Так

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Ракетні двигуни та енергетичні установки

Факультет ракетно-космічної техніки

Так

Так

Так

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Ракетні та космічні комплекси

Факультет ракетно-космічної техніки

Так

Так

Так

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Супутники, двигуни та енергетичні установки

Факультет ракетно-космічної техніки

Так

Так

Так

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок

Факультет авіаційних двигунів

Так

Так

Так

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Технології виробництва та ремонту літальних апаратів

Факультет літакобудування

Так

Так

Так

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

Факультет ракетно-космічної техніки

Так

Так

Так

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Енергетичний менеджмент та енергоефективність

Факультет ракетно-космічної техніки

Так

Так

Так

142 Енергетичне машинобудування

Газотурбінні установки і компресорні станції

Факультет авіаційних двигунів

Так

Ні

Так

144 Теплоенергетика 

Комп'ютерно-інтегровані технології проектування енергетичних систем

Факультет авіаційних двигунів

Так

Ні

Ні

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Інженерія мобільних додатків

Факультет систем управління літальних апаратів

Так

Ні

Ні

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп'ютерні системи технічного зору

Факультет систем управління літальних апаратів

Так

Ні

Ні

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп'ютерні технології проектування та виробництва

Факультет авіаційних двигунів

Так

Ні

Ні

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

Факультет систем управління літальних апаратів

Так

Ні

Ні

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи

Факультет систем управління літальних апаратів

Так

Ні

Ні

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції

Факультет систем управління літальних апаратів

Так

Ні

Ні

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

Якість, стандартизація та сертифікація

Факультет систем управління літальних апаратів

Так

Ні

Так

163 Біомедична інженерія

Біомедична інформатика та радіоелектроніка

Факультет радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій

Так

Ні

Так

172 Телекомунікації та радіотехніка

Радіоелектронні комп’ютеризовані засоби

Факультет радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій

Так

Ні

Ні

172 Телекомунікації та радіотехніка

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

Факультет радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій

Так

Так

Так

172 Телекомунікації та радіотехніка

Інформаційні мережі зв’язку

Факультет радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій

Так

Так

Так

173 Авіоніка

Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів

Факультет систем управління літальних апаратів

Так

Ні

Так

193 Геодезія та землеустрій

Геоінформаційні системи і технології

Факультет ракетно-космічної техніки

Так

Ні

Ні

272 Авіаційний транспорт

Інтелектуальні транспортні системи

Факультет систем управління літальних апаратів

Так

НіТак

272 Авіаційний транспорт

Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

Факультет літакобудування

Так

Так

Так

 274 Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство

Факультет літакобудування

Так

Ні

Ні

 281 Публічне управління та адміністрування

Управління та адміністрування регіональних економічних систем

Факультет програмної інженерії та бізнесу

Так

Ні

Ні
-->