bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Перелік спеціальностей, за якими в Університеті відкрито набір студентів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня "Магістр" на основі вже здобутого ступеня вищої освіти (денна форма навчання)
  ГоловнаАбітурієнтуМайбутнім магістрамПерелік спеціальностей, за якими в Університеті відкрито набір студентів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня "Магістр" на основі вже здобутого ступеня вищої освіти (денна форма навчання)

  Перелік спеціальностей, за якими в Національному аерокосмічному університеті
  ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
  відкрито набір студентів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня "Магістр"
  на основі вже здобутого ступеня вищої освіти (денна форма навчання)

  Код та назва спеціальності

  Назва освітньої програми

  Факультет

  Освітньо-професійна програма

  Освітньо-наукова програма 

  Іноземці

  029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

  Документознавство та інформаційна діяльність

  Факультет міжнародних комунікацій та підготовки іноземних громадян

  Так

  Ні

  Ні

  035 Філологія

  035.10 Прикладна лінгвістика

  Гуманітарно-правовий факультет

  Так

  Ні

  Ні

  051 Економіка

  Економіка підприємства

  Факультет програмної інженерії та бізнесу

  Так

  Ні

  Так

  051 Економіка

  Світова економіка

  Факультет програмної інженерії та бізнесу

  Так

  Ні

  Так

  053 Психологія

  Психологічне консультування та психотерапія

  Гуманітарно-правовий факультет

  Так

  Ні

  Так

  071 Облік і оподаткування

  Облік і оподаткування

  Факультет програмної інженерії та бізнесу

  Так

  Ні

  Так

  072 Фінанси, банківська справа та страхування

  Фінанси, банківська справа та страхування

  Факультет програмної інженерії та бізнесу

  Так

  Ні

  Так

  073 Менеджмент

  Менеджмент

  Факультет програмної інженерії та бізнесу

  Так

  Ні

  Так

  073 Менеджмент

  Логістика

  Факультет програмної інженерії та бізнесу

  Так

  Ні

  Так

  073 Менеджмент

  Управління проектами

  Факультет програмної інженерії та бізнесу

  Так

  Ні

  Так

  075 Маркетинг

  Маркетинг

  Факультет програмної інженерії та бізнесу

  Так

  Ні

  Так

  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

  Експертиза товарів та послуг

  Факультет програмної інженерії та бізнесу

  Так

  Ні

  Ні

  101 Екологія

  Екологія та охорона навколишнього середовища

  Факультет літакобудування

  Так

  Ні

  Так

  103 Науки про Землю

  Космічний моніторинг Землі

  Факультет ракетно-космічної техніки

  Так

  Ні

  Ні

  113 Прикладна математика

  Обчислювальний інтелект

  Факультет систем управління літальних апаратів

  Так

  Ні

  Так

  121 Інженерія програмного забезпечення

  Інженерія програмного забезпечення

  Факультет програмної інженерії та бізнесу

  Так

  Так

  Ні

  122 Комп'ютерні науки

  Інтелектуальні системи та технології

  Факультет систем управління літальних апаратів

  Так

  Ні

  Так

  122 Комп'ютерні науки

  Інформаційні технології проектування

  Факультет літакобудування

  Так

  Так

  Так

  122 Комп'ютерні науки

  Комп'ютеризація обробки інформації та управління

  Факультет систем управління літальних апаратів

  Так

  Ні

  Ні

  123 Комп'ютерна інженерія

  Комп’ютерні системи та мережі

  Факультет радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій

  Так

  Так

  Так

  123 Комп'ютерна інженерія

  Програмовні мобільні системи та Інтернет речей

  Факультет радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій

  Так

  Так

  Так

  123 Комп'ютерна інженерія

  Системне програмування

  Факультет радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій

  Так

  Так

  Так

  124 Системний аналіз

  Системний аналіз і управління

  Факультет ракетно-космічної техніки

  Так

  Ні

  Ні

  125 Кібербезпека

  Безпека інформаційних і комунікаційних систем

  Факультет радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій

  Так

  Так

  Так

  131 Прикладна механіка

  Динаміка і міцність машин

  Факультет літакобудування

  Так

  Ні

  Ні

  131 Прикладна механіка

  Інженерія логістичних систем

  Факультет авіаційних двигунів

  Так

  Ні

  Ні

  131 Прикладна механіка

  Роботомеханічні системи та комплекси

  Факультет авіаційних двигунів

  Так

  Ні

  Ні

  133 Галузеве машинобудування

  Комп'ютерний інжиніринг

  Факультет авіаційних двигунів

  Так

  Ні

  Ні

  134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

  Авіаційні двигуни та енергетичні установки

  Факультет авіаційних двигунів

  Так

  Так

  Так

  134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

  Випробування та сертифікація літальних апаратів

  Факультет літакобудування

  Так

  Ні

  Ні

  134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

  Літаки і вертольоти

  Факультет літакобудування

  Так

  Так

  Так

  134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

  Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів

  Факультет ракетно-космічної техніки

  Так

  Так

  Так

  134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

  Ракетні двигуни та енергетичні установки

  Факультет ракетно-космічної техніки

  Так

  Так

  Так

  134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

  Ракетні та космічні комплекси

  Факультет ракетно-космічної техніки

  Так

  Так

  Так

  134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

  Супутники, двигуни та енергетичні установки

  Факультет ракетно-космічної техніки

  Так

  Так

  Так

  134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

  Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок

  Факультет авіаційних двигунів

  Так

  Так

  Так

  134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

  Технології виробництва та ремонту літальних апаратів

  Факультет літакобудування

  Так

  Так

  Так

  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

  Факультет ракетно-космічної техніки

  Так

  Так

  Так

  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  Енергетичний менеджмент та енергоефективність

  Факультет ракетно-космічної техніки

  Так

  Так

  Так

  142 Енергетичне машинобудування

  Газотурбінні установки і компресорні станції

  Факультет авіаційних двигунів

  Так

  Ні

  Так

  144 Теплоенергетика 

  Комп'ютерно-інтегровані технології проектування енергетичних систем

  Факультет авіаційних двигунів

  Так

  Ні

  Ні

  151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

  Інженерія мобільних додатків

  Факультет систем управління літальних апаратів

  Так

  Ні

  Ні

  151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

  Комп'ютерні системи технічного зору

  Факультет систем управління літальних апаратів

  Так

  Ні

  Ні

  151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

  Комп'ютерні технології проектування та виробництва

  Факультет авіаційних двигунів

  Так

  Ні

  Ні

  151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

  Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

  Факультет систем управління літальних апаратів

  Так

  Ні

  Ні

  152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

  Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи

  Факультет систем управління літальних апаратів

  Так

  Ні

  Ні

  152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

  Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції

  Факультет систем управління літальних апаратів

  Так

  Ні

  Ні

  152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

  Якість, стандартизація та сертифікація

  Факультет систем управління літальних апаратів

  Так

  Ні

  Так

  163 Біомедична інженерія

  Біомедична інформатика та радіоелектроніка

  Факультет радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій

  Так

  Ні

  Так

  172 Телекомунікації та радіотехніка

  Радіоелектронні комп’ютеризовані засоби

  Факультет радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій

  Так

  Ні

  Ні

  172 Телекомунікації та радіотехніка

  Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

  Факультет радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій

  Так

  Так

  Так

  172 Телекомунікації та радіотехніка

  Інформаційні мережі зв’язку

  Факультет радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій

  Так

  Так

  Так

  173 Авіоніка

  Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів

  Факультет систем управління літальних апаратів

  Так

  Ні

  Так

  193 Геодезія та землеустрій

  Геоінформаційні системи і технології

  Факультет ракетно-космічної техніки

  Так

  Ні

  Ні

  272 Авіаційний транспорт

  Інтелектуальні транспортні системи

  Факультет систем управління літальних апаратів

  Так

  НіТак

  272 Авіаційний транспорт

  Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

  Факультет літакобудування

  Так

  Так

  Так

   274 Автомобільний транспорт

  Автомобілі та автомобільне господарство

  Факультет літакобудування

  Так

  Ні

  Ні

   281 Публічне управління та адміністрування

  Управління та адміністрування регіональних економічних систем

  Факультет програмної інженерії та бізнесу

  Так

  Ні

  Ні
   

  Щодо організації діяльності Університету в умовах карантину

  Переглянути