bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
List of specialties

  Спеціальності та програми для підготовки магістрів у 2019 році

   Денна форма навчання 

  Спеціальність

  Освітня програма

  Факультет

  Єдиний вступний іспит з іноземної мови

  Програма підготовки

  Освітньо-професійна

  Освітньо-наукова

  029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

  Документознавство та інформаційна діяльність

  7

  +

  +

   

  035 Філологія

  035.10 Прикладна лінгвістика

  7

   

  +

   

  051 Економіка

  Економіка підприємства

  6

  +

  +

   

  Світова економіка

  6

  +

  +

   

  053 Психологія

  Психологічне консультування та психотерапія

  7

  +

  +

   

  071 Облік і оподаткування

  Облік і оподаткування

  6

  +

  +

   

  072 Фінанси, банківська справа та страхування

  Фінанси, банківська справа та страхування

  6

  +

  +

   

  073 Менеджмент

  Менеджмент

  6

  +

  +

   

  Логістика

  6

  +

  +

   

  Управління проектами

  6

  +

  +

   

  075 Маркетинг

  Маркетинг

  6

  +

  +

   

  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

  Експертиза товарів та послуг

  6

  +

  +

   

  101 Екологія

  Екологія та охорона навколишнього середовища

  1

   

  +

   

  103 Науки про Землю

  Космічний моніторинг Землі

  4

   

  +

   

  113 Прикладна математика

  Обчислювальний інтелект

  3

   

  +

   

  121 Інженерія програмного забезпечення

  Хмарні обчислення та Інтернет речей

  6

  +

  +

  +

  122 Комп'ютерні науки

  Інтелектуальні системи та технології

  3

  +

  +

   

  Інформаційні технології проектування

  1

  +

  +

  +

  Комп'ютеризація обробки інформації та управління

  3

  +

  +

   

  Системне проектування

  1

   

  +

   

  123 Комп'ютерна інженерія

  Комп’ютерні системи та мережі

  5

  +

  +

  +

  Програмовні мобільні системи та Інтернет речей

  5

  +

  +

  +

  Системне програмування

  5

  +

  +

  +

  124 Системний аналіз

  Системний аналіз і управління

  4

  +

  +

   

  125 Кібербезпека

  Безпека інформаційних і комунікаційних систем

  5

  +

  +

   

  Кібербезпека індустріальних систем

  5

  +

  +

   

  131 Прикладна механіка 

  Динаміка і міцність машин

  1

   

  +

   

  Інженерія логістичних систем

  2

   

  +

   

  Роботомеханічні системи та комплекси

  2

   

  +

   

  133 Галузеве машинобудування

  Комп'ютерний інжиніринг

  2

   

  +

   

  134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

  Авіаційні двигуни та енергетичні установки

  2

   

  +

  +

  Аеродинаміка літальних апаратів

  1

   

  +

  +

  Випробування та сертифікація літальних апаратів

  1

   

  +

  +

  Літаки і вертольоти

  1

   

  +

  +

  Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів

  4

   

  +

  +

  Ракетні двигуни та енергетичні установки

  4

   

  +

  +

  Ракетні та космічні комплекси

  4

   

  +

  +

  Супутники, двигуни та енергетичні установки

  4

   

  +

  +

  Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок

  2

   

  +

   

  Технології виробництва та ремонту літальних апаратів

  1

   

  +

  +

  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  Енергетичний менеджмент та енергоефективність

  4

   

  +

   

  Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

  4

   

  +

   

  142 Енергетичне машинобудування

  Газотурбінні установки і компресорні станції

  2

   

  +

   

  144 Теплоенергетика 

  Енергетичний менеджмент

  2

   

  +

   

  Комп'ютерно-інтегровані технології

  2

   

  +

   

  Теплофізика

  2

   

  +

   

  151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

  Інженерія мобільних додатків

  3

   

  +

   

  Комп'ютерні системи технічного зору

  3

   

  +

   

  Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

  3

   

  +

   

  152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

  Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи

  3

   

  +

   

  Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції

  3

   

  +

   

  Якість, стандартизація та сертифікація

  3

   

  +

   

  163 Біомедична інженерія

  Біомедична інформатика та радіоелектроніка

  5

   

  +

   

  172 Телекомунікації та радіотехніка

  Радіоелектронні комп’ютеризовані засоби

  5

   

  +

   

  Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

  5

   

  +

   

  Інформаційні мережі зв’язку

  5

   

  +

   

  Технології та засоби телекомунікацій

  5

   

  +

   

  173 Авіоніка

  Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів

  3

   

  +

   

  193 Геодезія та землеустрій

  Геоінформаційні системи і технології

  4

   

  +

   

  272 Авіаційний транспорт

  Інтелектуальні транспортні системи

  3

   

  +

   

  Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

  1

   

  +

  +

  274 Автомобільний транспорт

  Автомобілі та автомобільне господарство

  1

   

  +

   

  281 Публічне управління та адміністрування

  Управління та адміністрування регіональних економічних систем

  6

  +

  +

   

   Заочна форма навчання 

  Спеціальність

  Освітня програма

  Факультет

  Єдиний вступний іспит з іноземної мови

  Програма підготовки

  Освітньо-професійна

  Освітньо-наукова

  029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

  Документознавство та інформаційна діяльність

  7

  +

  +

   

  035 Філологія

  035.10 Прикладна лінгвістика

  7

   

  +

   

  051 Економіка

  Економіка підприємства

  6

  +

  +

   

  Світова економіка

  6

  +

  +

   

  053 Психологія

  Психологічне консультування та психотерапія

  7

  +

  +

   

  071 Облік і оподаткування

  Облік і оподаткування

  6

  +

  +

   

  072 Фінанси, банківська справа та страхування

  Фінанси, банківська справа та страхування

  6

  +

  +

   

  073 Менеджмент

  Менеджмент

  6

  +

  +

   

  Управління проектами

  6

  +

  +

   

  075 Маркетинг

  Маркетинг

  6

  +

  +

   

  121 Інженерія програмного забезпечення

  Хмарні обчислення та Інтернет речей

  6

  +

  +

   

  123 Комп'ютерна інженерія

  Комп’ютерні системи та мережі

  5

  +

  +

   

  Програмовні мобільні системи та Інтернет речей

  5

  +

  +

   

  Системне програмування

  5

  +

  +

   

  124 Системний аналіз

  Системний аналіз і управління

  4

  +

  +

   

  134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

  Авіаційні двигуни та енергетичні установки

  2

   

  +

  +

  Літаки і вертольоти

  1

   

  +

  +

  Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів

  4

   

   

  +

  Ракетні двигуни та енергетичні установки

  4

   

  +

  +

  Ракетні та космічні комплекси

  4

   

  +

  +

  Супутники, двигуни та енергетичні установки

  4

   

  +

  +

  Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок

  2

   

  +

   

  Технології виробництва та ремонту літальних апаратів

  1

   

  +

  +

  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  Енергетичний менеджмент та енергоефективність

  4

   

  +

   

  Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

  4

   

  +

   

  142 Енергетичне машинобудування

  Газотурбінні установки і компресорні станції

  2

   

  +

   

  151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

  Інженерія мобільних додатків

  3

   

  +

   

  152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

  Якість, стандартизація та сертифікація

  3

   

  +

   

  172 Телекомунікації та радіотехніка

  Радіоелектронні комп’ютеризовані засоби

  5

   

  +

   

  Інформаційні мережі зв’язку

  5

   

  +

   

  Технології та засоби телекомунікацій

  5

   

  +

   

  173 Авіоніка

  Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів

  3

   

  +

   

  272 Авіаційний транспорт

  Інтелектуальні транспортні системи

  3

   

  +

   

  281 Публічне управління та адміністрування

  Управління та адміністрування регіональних економічних систем

  6

  +

  +

   

   

  Примітка.

  Факультет № 1 – «Літакобудування»

  Факультет № 2 – «Авіаційних двигунів»

  Факультет № 3 – «Систем управління літальних апаратів»

  Факультет № 4 – «Ракетно-космічної техніки»

  Факультет № 5 – «Радіоелектроніки, комп’ютерних систем та інфокомунікацій»

  Факультет № 6 – «Програмної інженерії та бізнесу»

  Факультет № 7 – «Гуманітарний»

   

  Звернутись