bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
List of specialties

 Розподіл за факультетами спеціальностей та освітніх програм для підготовки бакалаврів на основі ОКР «молодшого спеціаліста» у 2019 році

 Денна форма навчання

Спеціальність

Освітня програма

Факультет

ЗНО з

Української мови

 та літератури

Термін навчання

Скорочений

 3 роки

Скорочений

 2 роки

Нормативний

 3 роки

 (на 2 курс)

Нормативний

2 роки

 (на 3 курс)

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

7

 

+

 

+

 

035 Філологія

035.10 Прикладна лінгвістика

7

 

 

 

+

 

051 Економіка

Економіка підприємства

6

+

+

 

+

 

053 Психологія

Психологія

7

 

 

 

+

 

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

6

+

 

 

+

+

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

6

+

 

 

+

 

073 Менеджмент

Менеджмент

6

+

 

 

+

 

075 Маркетинг

Маркетинг

6

+

 

 

+

 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка та організація підприємницької діяльності

6

+

+

 

 

 

Експертиза товарів та послуг

6

+

 

 

+

+

081 Право

Право

7

 

 

 

+

 

101 Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

1

 

 

 

+

 

103 Науки про Землю

Космічний моніторинг Землі

4

 

+

 

+

 

113 Прикладна математика

Математичне та комп'ютерне моделювання

3

 

 

 

+

 

Обчислювальний інтелект

3

 

 

 

+

 

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

6

 

+

 

+

 

122 Комп'ютерні науки

Інтелектуальні системи та технології

3

 

+

 

+

 

Інформаційні технології проектування

1

 

+

 

+

 

Комп'ютеризація обробки інформації та управління

3

 

+

 

+

 

Комп’ютерні технології в біології та медицині

5

 

+

 

 

 

Системне проектування

1

 

+

 

+

 

123 Комп'ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

5

 

+

 

+

 

Програмовні мобільні системи та Інтернет речей

5

 

+

 

+

 

Системне програмування

5

 

+

 

+

 

124 Системний аналіз

Системний аналіз і управління

4

 

 

 

+

 

125 Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

5

 

 

 

+

 

Кібербезпека індустріальних систем

5

 

 

 

+

 

126 Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології підтримки віртуальних середовищ

1

 

+

 

+

 

Розподілені інформаційні системи

3

 

+

 

+

 

131 Прикладна механіка 

Динаміка і міцність машин

1

 

+

 

+

 

Роботомеханічні системи і логістичні комплекси

2

 

+

 

+

 

133 Галузеве машинобудування

Комп'ютерний інжиніринг

2

 

+

 

+

 

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Аеродинаміка літальних апаратів

1

 

 

 

+

 

Безпілотні літальні комплекси

4

 

+

 

+

 

Випробування та сертифікація літальних апаратів

1

 

+

 

+

 

Комп'ютерно-інтегроване проектування та конструювання авіаційної техніки

1

 

 

 

+

 

Літаки і вертольоти

1

 

+

+

+

 

Проектування та виробництво композитних конструкцій

4

 

+

 

+

 

Ракетні двигуни та енергетичні установки

4

 

+

 

+

 

Ракетні та космічні комплекси

4

 

+

 

+

 

Супутники, двигуни та енергетичні установки

4

 

+

 

+

 

Технології виробництва та ремонту літальних апаратів

1

 

+

+

+

 

Технології конструювання та виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок

2

 

+

 

 

 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Енергетичний менеджмент та енергоефективність

4

 

+

 

+

 

Комп’ютерно-інтегроване управління в енергетиці

3

 

+

 

+

 

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

4

 

+

 

+

 

Ядерні енергетичні установки

4

 

+

 

+

 

142 Енергетичне машинобудування

Газотурбінні установки і компресорні станції

2

 

+

 

+

 

144 Теплоенергетика 

Енергетичний менеджмент

2

 

+

 

+

 

Комп'ютерно-інтегровані технології проектування енергетичних систем

2

 

+

 

+

 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Інженерія мобільних додатків

3

 

+

 

+

 

Комп'ютерні системи технічного зору

3

 

+

 

+

 

Комп'ютерні технології проектування та виробництва

2

 

+

 

+

 

Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

3

 

 

 

+

 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи

3

 

+

 

+

 

Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції

3

 

+

 

+

 

Якість, стандартизація та сертифікація

3

 

+

 

+

 

153 Мікро- та наносистемна техніка

Мікро- та наносистемна техніка

3

 

+

 

+

 

163 Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

5

 

+

 

+

 

172 Телекомунікації та радіотехніка

Телекомунікації та радіотехніка

5

 

+

 

+

 

173 Авіоніка

Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів

3

 

+

 

+

 

193 Геодезія та землеустрій

Геоінформаційні системи і технології

4

 

+

 

+

 

255 Озброєння та військова техніка

Ракетне та ствольне озброєння

4

 

+

 

 

 

272 Авіаційний транспорт

Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

1

 

+

 

+

 

Інтелектуальні транспортні системи

3

 

+

 

+

 

274 Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство

1

 

+

 

+

 

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

6

 

 

 

+

 

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

6

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

Заочна форма навчання

 

Спеціальність

Освітня програма

Факультет

ЗНО з

Української мови

 та літератури

Термін навчання

Скорочений

3 роки

Скорочений

2 роки

Нормативний

 3 роки

 (на 2 курс)

Нормативний

2 роки

 (на 3 курс)

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

7

 

+

 

+

+

051 Економіка

Економіка підприємства

6

+

 

 

+

+

053 Психологія

Психологія

7

 

 

 

+

+

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

6

+

 

 

+

+

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

6

+

 

 

+

+

073 Менеджмент

Менеджмент

6

+

 

 

+

+

075 Маркетинг

Маркетинг

6

+

 

 

+

+

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Експертиза товарів та послуг

6

+

 

 

+

+

081 Право

Право

7

 

 

 

+

+

101 Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

1

 

 

 

+

+

103 Науки про Землю

Космічний моніторинг Землі

4

 

 

 

+

+

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

6

 

 

 

+

+

122 Комп'ютерні науки

Комп’ютерні технології в біології та медицині

5

 

+

 

 

 

123 Комп'ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

5

 

 

 

+

+

Програмовні мобільні системи та Інтернет речей

5

 

 

 

+

+

Системне програмування

5

 

 

 

+

+

124 Системний аналіз

Системний аналіз і управління

4

 

 

 

+

+

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Безпілотні літальні комплекси

4

 

 

 

+

+

Комп'ютерно-інтегроване проектування та конструювання авіаційної техніки

1

 

 

 

+

+

Літаки і вертольоти

1

 

 

 

+

+

Проектування та виробництво композитних конструкцій

4

 

 

 

+

+

Ракетні двигуни та енергетичні установки

4

 

 

 

+

+

Ракетні та космічні комплекси

4

 

 

 

+

+

Супутники, двигуни та енергетичні установки

4

 

 

 

+

+

Технології виробництва та ремонту літальних апаратів

1

 

+

+

+

+

Технології конструювання та виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок

2

 

+

 

+

+

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Енергетичний менеджмент та енергоефективність

4

 

 

 

+

+

Комп’ютерно-інтегроване управління в енергетиці

3

 

+

 

 

 

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

4

 

 

 

+

+

Ядерні енергетичні установки

4

 

+

 

 

 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Інженерія мобільних додатків

3

 

 

 

+

+

Комп'ютерні системи технічного зору

3

 

+

 

 

 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи

3

 

+

 

+

+

Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції

3

 

+

 

+

+

Якість, стандартизація та сертифікація

3

 

+

 

+

+

163 Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

5

 

+

 

+

+

172 Телекомунікації та радіотехніка

Телекомунікації та радіотехніка

5

 

+

 

+

+

173 Авіоніка

Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів

3

 

+

 

+

+

193 Геодезія та землеустрій

Геоінформаційні системи і технології

4

 

 

 

+

+

272 Авіаційний транспорт

Інтелектуальні транспортні системи

3

 

 

 

+

+

274 Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство

1

 

+

 

+

+

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

6

 

 

 

+

+

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

6

 

 

 

+

+

 

Примітка.

Факультет № 1 – «Літакобудування»

Факультет № 2 – «Авіаційних двигунів»

Факультет № 3 – «Систем управління літальних апаратів»

Факультет № 4 – «Ракетно-космічної техніки»

Факультет № 5 – «Радіоелектроніки, комп’ютерних систем та інфокомунікацій»

Факультет № 6 – «Програмної інженерії та бізнесу»

Факультет № 7 – «Гуманітарний»

 

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Discover