bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Calculation of the competition score
  HomeApplicantFor future mastersCalculation of the competition score

   Конкурсний бал для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 051 «Економіка», 053 «Психологія», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп'ютерні науки», 123 «Комп'ютерна інженерія», 124 «Системний аналіз», 125 «Кібербезпека», 126 «Інформаційні системи та технології», 281 «Публічне управління та адміністрування» розраховується за формулою:

  КБ = П1 + П2 + П3,

  П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови;

  П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);

  П3 = 0,2·(СБ + ДБ),

  СБ – середній бал документа про здобутий освітній ступень (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (за шкалою 1 до 100 балів);

  ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення.

   

  Визначення додаткових балів за навчальні та наукові досягнення

  Види активності

  Кількість балів

  Підтвердження

  1

  Участь у студентських олімпіадах з фаху:

  - призери олімпіад міжнародного рівня;

  - призери ІІ туру Всеукраїнської олімпіади.

   

  20

  10

  Накази, грамоти, дипломи

  2

  Конкурси наукових студентських робіт:

  - призери конкурсів міжнародного рівня;

  - призери ІІ туру Всеукраїнських конкурсів;

  - призери регіональних (обласних) конкурсів.

   

  20

  10

  5

  Накази, грамоти, дипломи

  3

  Наявність патенту або свідоцтва на реєстрацію програмного засобу, винаходу.

   

  10

  Ксерокс патенту, свідоцтва

  4

  Наукова діяльність:

  - наукова стаття у міжнародних журналах і збірках наукових праць;

  - наукова стаття у всеукраїнських журналах і збірках наукових праць.

   

   

  20

   

  10

  Ксерокопія статті

         Якщо у статтях, патентах або свідоцтвах декілька співавторів, то додаткові бали розподіляються у рівних долях між співавторами, з округленням до цілої частини.

  Якщо після домноження П3 перевищує 20, то він встановлюється таким, що дорівнює 20.

  В інших випадках конкурсний бал розраховується за формулою:

  КБ = П1 + П2 + СБ + ДБ,

  П1 – оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів);

  П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);

  СБ – середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (за 100 бальною шкалою);

  ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення.

   

  Звернутись