Основні напрями наукової діяльності | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаУніверситетУніверситет сьогодніОсновні напрями наукової діяльності

Основні напрями наукової діяльності
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Увага наукових підрозділів університету зосереджена на пріоритетних напрямках розвитку науки і техніки, перш за все, пов’язаних з аерокосмічною галуззю:

- теоретична і експериментальна аеродинаміка;

- міцність, довговічність і надійність конструкцій літальних апаратів;

- використання сучасних інформаційних технологій при проектуванні і підготовці виробництва літальних апаратів, транспортних засобів і машин;

- імпульсні технології обробки матеріалів;

- теорія та діагностика газотурбінних двигунів;

- нанесення покриттів із спеціальними властивостями для поліпшення експлуатаційних характеристик деталей;

- проектування і виробництво виробів з композиційних матеріалів;

- енергоустаткування космічних літальних апаратів;

- розробка космічних двигунів, технологія їх виробництва і випробування;

- системи супутникової навігації і дистанційного зондування земної поверхні;

- нетрадиційна енергетика;

- дистанційно пілотовані літальні апарати (міні і мікро ДПЛА);

- системи керування та радіоелектронне обладнання літальних апаратів;

- апаратура і комплекси медичного призначення;

- геоінформаційні технології та GPS-системи для моніторингу навколишнього середовища та природокористування.

Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» відповідно до затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 07.06.2011 № 535

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження

1.3.1. Механіка деформівного твердого тіла

1.3.1.4.   Механіка композитних матеріалів, включаючи нанокомпозити.

1.3.1.5.   Механіка взаємодії полів різного походження в матеріалах і елементах конструкцій

Ф

1.3.5. Механіка ракетно-космічної та авіаційної техніки і наземних транспортних систем

1.3.5.3. Аеротермогазодинаміка енергетичних установок літальних і космічних апаратів та їх підсистем

Ф

1.2.2. Дослідження складних систем різної природи, теорія та методи системного аналізу

1.2.2.3. Удосконалення методів формалізації системних задач, приведення їх до форми вирішення в реальних умовах, що характеризуються наявністю великої кількості суперечливих цілей, різних видів невизначеностей і ризиків

Ф

1.2.8. Спеціальні комп’ютерні системи, засоби, приладобудування

1.2.8.3. Розробка нових інформаційних технологій на основі вимірювань електричних, магнітних і оптичних сигналів та їх просторово-часовий аналіз

Ф

3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1.   Методологічні проблеми використання інформаційних технологій для створення сучасних зразків пілотованої і безпілотної аерокосмічної техніки і наземних транспортних систем.

3.2.2.   Розробка математичних моделей і інформаційно-телекомунікаційних технологій для розв’язання складних міждисциплінарних задач різної природи

П

3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1. Розробка енергоефективних технологічних процесів виготовлення виробів аерокосмічної техніки і наземних транспортних систем

П

3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Розробка і вдосконалення технологій, що сприяють збереженню і поліпшенню навколишнього середовища, забезпечують техногенну безпеку

П

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.1. Моделювання механізмів економічних, філософських і соціально- психологічних трансформацій у суспільстві

П

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ