Мова освітнього процесу | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Мова освітнього процесу
в Національному аерокосмічному університеті
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Мовою викладання в Університеті є державна мова

З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності Університет має право приймати рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською мовою, забезпечивши при цьому знання здобувачами відповідної дисципліни державною мовою.

Для іноземних громадян, осіб без громадянства, які бажають здобувати вищу освіту в Університеті забезпечується вивчення такими особами державної мови як окремої навчальної дисципліни та викладання дисциплін може здійснюватися англійською мовою.

Перелік іноземних мов, якими здійснюється викладання навчальних дисциплін, визначається рішенням вченої ради Університету.

Предметні олімпіади у форматі НМТ